Резултати от търсене на: електростатични сили

Намерено в статии: 9

Пречистване на отпадъчни газове от прах

Oбезпрашителните системи предотвратяват изпускането на вредни замърсители, защитавайки околната среда и здравето на служителите, което ги прави съществена част от множество производствени процеси. В практиката намират приложение различни видове ...
 

Промишлени прахоуловители

Праховите частици са едни от най-често отделяните вредности при протичането на редица производствени процеси. За да се предотврати тяхното разпространение с оглед опазване на здравето на хората, се предвижда изграждането на системи за тяхното ...
 

Електрофилтри за пречистване на въздух

Електрофилтри за пречистване на въздух

Протичането на производствените процеси в редица отрасли на индустрията е свързано с отделянето на значителни количества прах. Една от често прилаганите мерки за предотвратяване попадането на тези прахови частици в атмосферата е използването на ...
 

Електрофилтри за пречистване на въздух

Протичането на производствените процеси в редица отрасли на индустрията е свързано с отделянето на значителни количества прах. Една от често прилаганите мерки за предотвратяване попадането на тези прахови частици в атмосферата е използването на ...
 

Плавни пускатели

Плавни пускатели

Освен плавен старт и стоп, софтстартерите за асинхронни електродвигатели могат да осигурят и адаптиране към спецификите на задвижваните механизми Важен фактор за сигурната работа и дългия експлоатационен живот на асинхронните електродвигатели и ...
 

Органични фотоволтаици

Органични фотоволтаици

Класическото електрозахранване чрез производство на електроенергия на определени места и пренасянето й на големи разстояния до консуматорите е неприложимо за много безжични и преносими електронни устройства, станали неизменна част от ежедневието ни ...
 

Как да избeрем усилвател за тензодатчици

Как да избeрем усилвател за тензодатчици

В областта на събирането на данни е изключително разнообразна и включва измерване на температура, налягане, влажност, механични и множество други физични величини. Често измерванията се правят в тежки условия, например, при твърде висока температура ...
 

Електрофилтриране в индустрията

Електрофилтриране в индустрията

Видове, приложни характеристики, изчисляване на ефективността на електрофилтърна система Политиката на Европейския съюз, насочена към развитие на съществуващата законова и нормативна рамка в посока повишаване на екологичните изисквания, разширява ...
 

Резултати от търсене на електростатични сили Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top