Резултати от търсене на: екологични норми

Намерено в статии: 49

Сградни разпределителни табла – новости и тенденции

Сградни разпределителни табла – новости и тенденции

... предефинираните технически данни, съгласно утвърдените технологични норми и приложимите стандарти. Автоматично се избират подходящите ... за по-висока ресурсна ефективност стимулира нови екологични решения за оптимизация и интелигентна инфраструктура. ...
 

Актуални тенденции при инструментите

Актуални тенденции при инструментите

... инструментите за рязане. В някои страни все по-строгите екологични норми, които регламентират обезвреждането на течностите за рязане, водят до ...
 

Тенденции в MOM/MES решенията

Тенденции в MOM/MES решенията

... киберсигурност, отразяване на националните и глобални екологични политики, както и задаване на актуални норми за енергийна, ресурсна и производствена ефективност ...
 

ОВК системи за кина, театри и зали за сценични изкуства

ОВК системи за кина, театри и зали за сценични изкуства

... подлежат на нормативен контрол и стандартизация, като препоръчителните норми в повечето случаи са поддържане на температурата в ... които биват извеждани от експлоатация в глобален мащаб поради екологични съображения. В повечето случаи в такива обекти е ...
 

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

... за третиране на отпадъчни води с висока соленост. Екологични въздействия Въпреки основната си цел за намаляване на замърсяването ... което ще доведе до въвеждането на все по-строги норми за качеството на пречистените отпадъчни води. Очаква се това ...
 

Емисионен контрол при химична повърхностна обработка на метали и пластмаси

Емисионен контрол при химична повърхностна обработка на метали и пластмаси

... с цел намаляване на потреблението на гориво). Основните екологични проблеми, възникващи в резултат на повърхностната обработка на ... когато това е необходимо за постигане на определените норми. Това се осъществява с помощта на пречиствателни съоръжения ...
 

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

... на третиране на отпадъци, те покриват и други екологични проблеми като например енергийната и ресурсната ефективност, предотвратяването ... НДНТ-СЕН), които при трансформирането им в емисионни норми имат потенциала да доведат до съществено понижение на ...
 

Прахоулавяне

Прахоулавяне

Като замърсител фините частици включват прах, тежки метали и техните съединения, аерозоли, капчици вода и сажди. Праховите частици са често срещан замърсител в отпадъчните газови потоци от индустрията. Те са характерни за производства, в които се ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top