Резултати от търсене на: екологични изисквания

Намерено в статии: 167

Непрекъснато работим за подобряване на ресурсната ефективност

Непрекъснато работим за подобряване на ресурсната ефективност

... на резултатите. За да гарантираме съответствие с приетите изисквания, извършваме контрол на всеки етап от технологичния процес. ... ? Днес в глобален мащаб все повече се търсят екологични, достъпни, биоразградими и рециклируеми опаковки и очакваме тази ...
 

Опаковки за тежки товари

Опаковки за тежки товари

... отговарят на изискванията в приложимите стандарти. Екологични изисквания и стандарти Съгласно хармонизираното европейско законодателство опаковките ... размери и състав в зависимост от конкретните изисквания на областта на приложение. Най-разпространени ...
 

Ефективно използване на ресурсите в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на производствени иновации

Ефективно използване на ресурсите в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на производствени иновации

... стандарти за качество и на различните и нестандартни изисквания на клиентите. Производствената иновация, реализирана в дружеството ... на производствената иновация допринесе за постигането на значителни екологични ефекти, тъй като в резултат е налице ...
 

Публикуваха нов глобален стандарт за управление на хвостохранилища

Публикуваха нов глобален стандарт за управление на хвостохранилища

... по-високи изисквания към минно-добивната промишленост по отношение на постигането на по-добри екологични, технически и ... допълнение стандартът установява и ясни очаквания относно глобалните изисквания за прозрачност и оповестяване, като спомага да ...
 

Соларни централи за промишлени обекти

Соларни централи за промишлени обекти

... обуславя по-високи енергийни разходи поради допълнителните екологични такси, прибавени към тях. Възобновяемите източници ... Повечето промишлени обекти отговарят напълно на пространствените изисквания за изграждането на соларна централа. Заводите ...
 

Водещи тенденции при технологичното оборудване за ХВП

Водещи тенденции при технологичното оборудване за ХВП

... към комплексния характер на технологичните операции поставят високи изисквания към производителите в сегмента. Специализираните решения за ... стремежът към разработване на все по-устойчиви и екологични технологии, които да спомогнат за редуциране на ...
 

Сградни разпределителни табла – новости и тенденции

Сградни разпределителни табла – новости и тенденции

... стойност и гарантиране на съответствие с растящите изисквания. Изисквания на съвременните стандарти Новият стандарт IEC ... за по-висока ресурсна ефективност стимулира нови екологични решения за оптимизация и интелигентна инфраструктура. Конструкцията ...
 

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... EHS, защото това позволява обвързването с други екологични аспекти, например емисиите в атмосферата и водите. ... необходимите практики за осигуряване на съответствие със законодателните изисквания, трябва да се дефинират допълнителни стандарти, процедури ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top