Резултати от търсене на: екологична политика

Намерено в статии: 22

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективност

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективност

... подчертават от община Габрово. В съответствие с водената екологична политика през юли т. г. община Габрово прибавя към ... градския транспорт. Габрово провежда устойчива и последователна политика за повишаване на енергийната ефективност на сградите както ...
 

Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъци

Община Костенец планира изграждането на депо за производствени отпадъци

Основна цел в плановете за дългосрочно развитие на екологичната политика на община Костенец е изграждането на пречиствателна станция в ...
 

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисии

Приоритет на община Сливница е редуцирането на вредните емисии

Екологичната политика на община Сливница е насочена към опазване и предотвратяване ...
 

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

... мобилност обаче нямат смисъл без възпитание в екологична култура на придвижването и информираността на гражданите ... Саповал, съветник международно сътрудничество, дирекция “Жилищна политика, градоустройство и ландшафт”, Министерство на екологичния и ...
 

Kонцепцията за кръгова икономика в Европа

Kонцепцията за кръгова икономика в Европа

... поставяйки я на централно място за въвеждането на политика за устойчиво развитие. Планът на Комисията предлага ... ефективност и управлението на отпадъците. Такива мерки за екологична ефективност класифицират потоците от ресурси според основните категории ...
 

Микроконтролери със свръхниска енергоконсумация

... микропроцесорни устройства, но е и съществен принос от екологична гледна точка. Не по-маловажно е непрекъснато нарастващото ... на специфично програмно осигуряване в съответствие с технологичната политика на всеки производител и с конкретните изисквания ...
 

Екологични практики и технологии в производството на перилни и почистващи препарати

Екологични практики и технологии в производството на перилни и почистващи препарати

... на производствените компании, насочени към все по-екологична дейност, компактните и рециклируеми опаковки постепенно изместват ... към добрите производствени практики, изисква и устойчива политика по управление на отпадъците на местно, регионално и ...
 

Стандартът за доброволна верификация на емисии на парникови газове ISO 14064

Стандартът за доброволна верификация на емисии на парникови газове ISO 14064

... с цел подобряване на имиджа и политиката на екологична отговорност на организациите. В този смисъл стандартът ... на ЕПГ и е част от устойчивата екологична политика и политика на социалната отговорност на съвременните организации. Индустриалните ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top