Резултати от търсене на: дървесна биомаса

Намерено в статии: 22

Технологични новости при котлите на биомаса

Технологични новости при котлите на биомаса

През 2012 г. общото количество произведена енергия от биомаса е било над 51 EJ, което представлява около 10% от генерираната енергия в световен мащаб. Около 50% от тази енергия е използвана в развиващите се страни за традиционните битови нужди ( ...
 

Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2017

Кои са новите финансово изгодни и екологични решения? В глобален мащаб нараства търсенето на ресурсно ефективни и щадящи околната среда технологии. Състоянието на енергетиката играе ключова роля за конкурентоспособността на една икономика. В днешни ...
 

Столична община подменя горивните инсталации на девет общински сгради

Списание Енерджи Ревю: Столична община подменя горивните инсталации на девет общински сгради
 

Производство на енергия от сухи горски и селскостопански отпадъци

Производство на енергия от сухи горски и селскостопански отпадъци

Биомасата е важен енергиен източник в рамките на глобалната стратегия за независимост от фосилните горива, насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници, повишаване на енергийната ефективност в бита и индустрията и постигане на ...
 

Изделията на Екотерм Проект отговарят на немските изисквания, най-високите в Европа

Изделията на Екотерм Проект отговарят на немските изисквания, най-високите в Европа

Екотерм Проект ЕАД ще участва на две от най-престижните международни изложения за енергия, като представи най-новите продукти от широката гама топлотехнически изделия, собствено производство, предназначени да изгарят дървесна биомаса. От 25 февруари ...
 

Екотерм проект предлага пелетни горелки с модулиращо микропроцесорно управление

Четете ОНЛАЙН списание ТД Инсталации – списанието за сградни инсталации и оборудване: новина Екотерм проект предлага пелетни горелки с модулиращо микропроцесорно управление
 

Потенциал на дървесната биомаса за производство на енергия

Потенциал на дървесната биомаса за производство на енергия

Анализ на значението на дървесината като енергиен източник В последните 1-2 години се наблюдава бързо нарастване на потреблението на дърва, енергийни трески и пелети както в България, така и в съседните държави. С основание може да се счита, че тази ...
 

Инсталация за интегрирано третиране и оползотворяване на производствени отпадъци в Свилоцел

Инсталация за интегрирано третиране и оползотворяване на производствени отпадъци в Свилоцел

Наскоро Свилоцел, българският производител на сулфатна избелена целулоза и основното дъщерно дружество на Свилоза, получи одобрение за финансиране по ОП Конкурентоспособност на българската икономика 2007-2013 г. за четири инвестиционни проекта. Един ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top