Резултати от търсене на: дървесна биомаса

Намерено в статии: 22

Технологични новости при котлите на биомаса

Технологични новости при котлите на биомаса

... ниска ефективност. Модерното производство на електроенергия от биомаса понастоящем съставлява 1,5% от глобално потребяваната ... или селскостопански остатъци; нискотемпературна пиролиза (за дървесна биомаса), при която биомасата се нагрява в отсъствието ...
 

Енергийна ефективност и възобновяема енергия 2017

... за създаване на устойчива регионална доставка на дървесна биомаса - Николай Каканаков, Национална асоциация за биомаса, България • В4B - подпомагане на европейския бизнес ...
 

Столична община подменя горивните инсталации на девет общински сгради

Списание Енерджи Ревю: Столична община подменя горивните инсталации на девет общински сгради
 

Производство на енергия от сухи горски и селскостопански отпадъци

Производство на енергия от сухи горски и селскостопански отпадъци

... в бъдеще, качеството на продукта и др. Селскостопанската биомаса като енергиен източник Селскостопанската дейност е съпроводена с образуването ... kg (влажна) и 8,670 kWh/kg (суха). Дървесна биомаса и горски отпадъци Дървесината е най-големият източник на ...
 

Изделията на Екотерм Проект отговарят на немските изисквания, най-високите в Европа

Изделията на Екотерм Проект отговарят на немските изисквания, най-високите в Европа

... широката гама топлотехнически изделия, собствено производство, предназначени да изгарят дървесна биомаса. От 25 февруари до 1 март във Велс, Австрия ... широка гама продукти оползотворяващи алтернативно гориво във вид на дървесна биомаса.
 

Екотерм проект предлага пелетни горелки с модулиращо микропроцесорно управление

Четете ОНЛАЙН списание ТД Инсталации – списанието за сградни инсталации и оборудване: новина Екотерм проект предлага пелетни горелки с модулиращо микропроцесорно управление
 

Потенциал на дървесната биомаса за производство на енергия

Потенциал на дървесната биомаса за производство на енергия

... бъдеще, с оглед високия потенциал на биогоривата на дървесна основа в сравнение с всички възобновяеми източници на енергия ... -големият потенциал за използване на горивата на основата на дървесна биомаса под формата на дърва, пелети и енергийни трески. ...
 

Инсталация за интегрирано третиране и оползотворяване на производствени отпадъци в Свилоцел

Инсталация за интегрирано третиране и оползотворяване на производствени отпадъци в Свилоцел

... на целулоза, които потвърждават възможността за оползотворяването на дървесна пепел, калциев карбонат и зелена луга под формата ... образува се в резултат от работата на Котела за биомаса. Пепелта от изгаряне на дървесина се отделя от пространството ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top