Намерено в статии: 48

Колекторни системи за отпадъчни води

Колекторни системи за отпадъчни води

... на колекторните системи на достатъчна дълбочина, отпадъчните води трябва периодично да бъдат изпомпвани. Това позволява ... източник на инфилтрация на подземни или дъждовни води. При навлизането на такива води в гравитачната колекторна система те ...
 

Стъклопластови тръбопроводи

Стъклопластови тръбопроводи

... пречиствателни станции за отпадъчни води, за пренос на охлаждаща вода в електроцентрали, изграждане на дъждовни канализационни мрежи и ... на омокрени влакна, със или без пълнители, води до получаването на многослойна структура с желаната дебелина. ...
 

Резервоари за питейна вода

Резервоари за питейна вода

... заключващ се капак, който да предотвратява навлизането на дъждовни води, прах, насекоми и др. Вентилационният отвор следва ... определени изисквания, например монтиране над нивото на подземните води. При определяне на вида и местоположението на ...
 

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна Загорка

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна Загорка

... на пивоварната е разделна за битови, дъждовни и производствени отпадъчни води. Пречиствателната станция е решена като компактно ... помпена станция и съоръженията за пречистване на отпадъчните води. ""Допълнителни инвестиции в пивоварната в Стара Загора ...
 

Европейският експозиционен център на кръговата икономика Ecomondo

Европейският експозиционен център на кръговата икономика Ecomondo

... съоръжения за пречистване и възстановяване на води, пречистване и повторно използване на отпадъчни и дъждовни води, третиране и обезвреждане на утайки ...
 

Решения за управление на дъждовни и отпадни води, проектирани с холандски опит и произведени в България

Решения за управление на дъждовни и отпадни води, проектирани с холандски опит и произведени в България

... се опитваме да предадем дългогодишния опит с управлението на води, което в нашата родина винаги е било от първостепенно ... участваме в няколко проекта за пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) и за управление на водите. За текущия програмен ...
 

Пестене на енергия в ПСОВ

Пестене на енергия в ПСОВ

... необходимостта от качествени услуги по третиране на отпадъчните води. Очакваното по-голямо натоварване със замърсители на ... нарастване на нуждата от кислород, а разреждането с дъждовни води - до намаляване. В допълнение на вариращата потребност ...
 

Повторна употреба на вода в индустрията

Повторна употреба на вода в индустрията

... на производителността, намаляване на изпусканите потоци отпадъчни води и техните замърсяващи товари, както и на потреблението ... могат да бъдат използвани и дъждовни или процесни води. В случай че охлаждащите води не могат да бъдат рециркулирани ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на дъждовни води Намерено в справочници: 2

Биорок България

... вода от 100 литра до 50000 литра. Филтри за дъждовни води. Сепаратори. Кало-маслоуловители. Мазниноуловители. Дренажни системи StormTech. още

btcatalogue.bg

КВТ Констракшън

Производство на решения за управление на отпадни, питейни и дъждовни води - стенни и канални саваци, жаба-клапи, преливници и др. още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top