Намерено в статии: 43

Нови пластмасови табла AX от Rittal

Нови пластмасови табла AX от Rittal

... долния ръб на вратата, предпазват уплътнението от прах и дъждовна вода. Предпазната изолация от клас II за до 1000 V ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... или съоръжение. Друга алтернатива е събирането на дъждовна вода и използването й за непитейни цели. Промишлените ... осмоза. Повечето компоненти на системите за събиране на дъждовна вода изискват ежегодни инспекции (поддръжка на помпите, почистване ...
 

Икономии на вода в търговски сгради

Икономии на вода в търговски сгради

... "черна" в англоговорящите страни). Т. нар. "сива вода" е вода, която се използва в миялни машини, вани, душове, мивки ... цели в търговските сгради са системите за събиране на дъждовна вода. Намаляване на налягането В редица многоетажни търговски сгради ...
 

Проектиране на водопроводни системи за многоетажни сгради

Проектиране на водопроводни системи за многоетажни сгради

... . Това се явява особен проблем, когато битовата гореща вода се рециркулира от централна система за захранване. Хидропневматични резервоари ... система може да се използва още за събиране на дъждовна вода или като връзка при сграда с конвенционална и ...
 

Технологични тенденции в областта на пречистването на води

Технологични тенденции в областта на пречистването на води

... индустриални дейности и непрекъснато намаляващите запаси от прясна вода. Конвенционалните процеси вече са се доказали по отношение ... търговски цели може да бъде осигурена от рециклирана вода и събирана дъждовна вода. За целта обаче, за да бъдат тези ...
 

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна Загорка

Политика за устойчиво развитие и екологични проекти в пивоварна Загорка

... Tube"", интегрирана система за събиране и оползотворяване на дъждовна вода за битови нужди. Успешно реализирани и бъдещи проекти През ... се, фокусираме се и върху отговорното използване на вода и енергия, прилагането на най-добрите практики в нашия ...
 

Специфики при избора на тръби

Специфики при избора на тръби

... , и се използват за битови канализации, канализации за дъждовна вода и водостоци. Бетоновите напорни тръбопроводи, които попадат в ... така, топлинното им съединяване означава нулева загуба на вода, което е много важно с оглед покачването цените на ...
 

Управление на емисии от съхранение

Управление на емисии от съхранение

... покрив да се остави дадено количество дъждовна вода, чието изпарение ще допринесе за ... потъване на покрива поради събирането на дъждовна вода по време на бури. Освен това ... , особено ако се използва солена вода. Уплътнения и предпазни клапани Бордовите ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top