Резултати от търсене на: допустими емисии

Намерено в статии: 18

Високопрецизна обработка на повърхности

Високопрецизна обработка на повърхности

... И ако по време на прототипирането все още са допустими грешки и ръчни корекции, то при фактическото производство ... индикаторите за прилагана сила. Сравняването на високочестотните акустични емисии с износването на инструмента по време на обработка ...
 

Газоочистване в индустрията

Газоочистване в индустрията

... циклонните прахоуловители се използват за контрол на индустриалните прахови емисии и като съоръжения за предварително пречистване преди използването на ...
 

Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици

Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици

... , отделящи се в атмосферния въздух под формата на емисии от изпускащи устройва. Сред основните източници на прахови ... концентрацията на прах. Сравнение на технологиите Въвеждането на пределно допустими концентрации на емисиите, изразени в mg/m3, налага ...
 

Компресори за природен газ

Компресори за природен газ

... смукателното и изпускателното налягане за този етап. Максималните допустими температури на изпускания газ са функция на приемливите работни ... . С повишаването на изискванията в стандартите за индустриални емисии, все по-голямо внимание се обръща и на ...
 

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

... осигуряване на качеството на автоматизирани измервателни системи за емисии от стационарни източници. Всички инсталации за изгаряне ... пречистване спрямо HCl, гарантиращо, че нормите за допустими емисии за хлороводород няма да бъдат надхвърлени. В този ...
 

Европейска схема за екомаркировка

Европейска схема за екомаркировка

... , вид на хладилен агент и второстепенен хладилен агент, максимално допустими емисии на парникови газове, азотен оксид, въглероден оксид, органичен газообразен ...
 

Механично-биологично третиране на отпадъци за производство на RDF гориво

Механично-биологично третиране на отпадъци за производство на RDF гориво

... подобрители на почвата; въглеродни кредити за спестени емисии; висококалорично RDF гориво със съдържание на възобновяеми ... импрегнирани стърготини и отработени разтворители. За да бъдат допустими за оползотворяване под формата на вторични горива, тези ...
 

Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации

Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации

... плана инсталациите следва да спазват най-малко нормите за допустими емисии по старата Директива от 2001 г. за големите ... топлинна мощност, използваните видове гориво и приложимите норми за допустими емисии за серен диоксид, азотни оксиди и прах. От ...
 

Резултати от търсене на допустими емисии Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top