Резултати от търсене на: десулфуризация

Намерено в статии: 12

Прайм Инженеринг, Агис Михос: Продуктите ни следват най-новите тенденции в енергийната ефективност

Прайм Инженеринг, Агис Михос: Продуктите ни следват най-новите тенденции в енергийната ефективност

... приложение на въздуходувки - от пневмотранспорт до рибни ферми или десулфуризация на димни газове (FDG), филтриране на минно-минерални води ...
 

Газоочистване в индустрията

Газоочистване в индустрията

... по нормативна уредба. От нерегенериращите системи за десулфуризация се получава серосъдържаща утайка, която изисква подходящо ... например сярна киселина. Съществуват няколко метода за десулфуризация, различаващи се предимно по използваните в процеса ...
 

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

... други пречиствателни съоръжения за прахоулавяне (напр. ръкавни филтри) и десулфуризация. При такива конфигурации смес от въздух и амоняк се ...
 

Рециклиране на отработени масла

... преминават в реактор за хидроочистка, където протичат процеси на десулфуризация, дехлориране, окислителна конверсия, денитрификация, ароматна сатурация и хидрокрекинг. Получените ...
 

Съвременни решения за контрол на киселинните дъждове

Съвременни решения за контрол на киселинните дъждове

... като пазарните условия и стандартите за качество. Процесите на десулфуризация на димните газове (FGD) се използват в много ... на SO2 в димните газове. С процесите за десулфуризация на димни газове се отстраняват вече образуваните серни оксиди ...
 

Биогазoва централа в Балчик

Биогазoва централа в Балчик

... на биогаза благодарение на по-голямото пространство за биологична десулфуризация”, разясняват от MT-Energie. Предимства на инсталацията Инсталацията е ...
 

Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации

Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации

... на сяра в използваното гориво и постигнатата степен на десулфуризация, определени като средномесечни стойности по комини или по котли ...
 

Контрол на замърсяванията в ТЕЦ

... емисии и от задължението за спазване на степените на десулфуризация от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2023 ...
 

Резултати от търсене на десулфуризация Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top