Намерено в статии: 81

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... монолитни блокове от капсулирани отпадъци, които се изпращат за депониране. При биологичното третиране на отпадъци от рафинерии се използват ...
 

Подземни системи за събиране на отпадъци

Подземни системи за събиране на отпадъци

... с камиони до съоръжения за третиране, рециклиране, изгаряне или депониране. Методът може да се определи като пневматична система от ...
 

Рециклиране на соларни панели

Рециклиране на соларни панели

... обработка или от производителите, могат да бъдат обезвредени чрез депониране. Трябва да се отбележи също, че някои материали, например ...
 

Разграждане на полиетилен с активен биоорганичен продукт с животински произход

Разграждане на полиетилен с активен биоорганичен продукт с животински произход

... компостиране, изработване на топливо за бита и енергетиката или депониране в депа за битови отпадъци (Фиг. 3). Предполага се ...
 

Комплектни разпределителни устройства за средно напрежение

Комплектни разпределителни устройства за средно напрежение

... не е практично, а разходите за демонтаж, транспортиране и депониране са високи. За разлика от това, оборудването с твърда ...
 

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

... предизвикателство допринася за увеличаване на разходите за обезвреждане и депониране. Поради това методите за предотвратяване на генерирането на отпадъците ...
 

ИПО изпълнява проект за по-устойчиво производство

ИПО изпълнява проект за по-устойчиво производство

... годишно, както и редуциране на количеството отпадъци, предвидени за депониране. С изпълнението на инвестицията очакваме да постигнем средна часова ...
 

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

... чрез рециклиране и повторна употреба, и обезвреждане чрез депониране на нерециклируемите отпадъци. От 2016 г. променихме ... нов подход, целящ намаляване на битовите отпадъци за депониране чрез въвеждане на разделно събиране в домакинствата. ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top