Резултати от търсене на: депо за отпадъци

Намерено в статии: 50

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

... ZLD системите се събира за повторна употреба, а солите или се изпращат на депо, или се възстановяват ... произлиза от генерираните твърди отпадъци. Например съхраняваните в изпарителни басейни твърди отпадъци имат потенциал за причиняване на проблеми, ...
 

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

... комплексна система от административни и икономически мерки за регулиране екологичното поведение на стопанските субекти и населението ... проект "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови и неопасни отпадъци в м. Мерата, землището на гр ...
 

Газоочистване в индустрията

Газоочистване в индустрията

... отстранени от оборудването и да бъдат обезвредени, обикновено на депо. Тъй като всеки случай, в който е необходимо прахоулавяне ... и мъгли от източници в химични предприятия и инсинератори за опасни отпадъци. Те могат да работят с горещи газови потоци ...
 

ДП РАО, Дилян Петров: Безопасното управление на радиоактивни отпадъци изисква високотехнологични решения

ДП РАО, Дилян Петров: Безопасното управление на радиоактивни отпадъци изисква високотехнологични решения

... . Вторият изпълнен проект е Съоръжение за плазмено изгаряне (СПИ) за преработка на радиоактивни отпадъци (РАО). Плазмата е високоенергийна технология ... слой от площадката. Той се съхранява в специално депо за хумус на площадката и ще се утилизира при ...
 

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

... , хартия и стъкло; строителни отпадъци; и предвидени за компостиране биоразградими отпадъци от почистване на дворове и ... позволява ефективно събиране, редуциране на количествата отпадъци, извозвани до депо, и удължаване на експлоатационния живот ...
 

Отпадъците – как да ги управляваме ефективно и да ги превръщаме в нови ресурси?

Отпадъците – как да ги управляваме ефективно и да ги превръщаме в нови ресурси?

... Инсинератори и оборудване за обезвреждане на опасни болнични отпадъци Успешен пример за публично-частно партньорство за модернизация на депо за отпадъци Събиране на отпадъци: иновативни контейнери ...
 

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективност

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективност

... на околната среда, е изграждането на Регионално депо за неопасни отпадъци. След рекултивиране на старото депо и изграждане на новата регионална система ...
 

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

... отпадъци за депониране на Регионалното ни депо. Около 35% от общото количество отпадъци отиват за рециклиране. Имаме разработени инвестиционни проекти и разрешение за строеж за ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top