Намерено в статии: 60

TAITRA представи изложението Taipei AMPA на семинар в София

TAITRA представи изложението Taipei AMPA на семинар в София

... провежда с подкрепата на компании като Sonar Autoparts, SUM, Depo, Tong Yang Group, Nan Hoang, и Eagle Eyes, се ...
 

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

... за повторна употреба, а солите или се изпращат на депо, или се възстановяват като ценни странични продукти. Подобни системи ...
 

Пясъкозадържатели за отпадъчни води

Пясъкозадържатели за отпадъчни води

... камион или бункер за съхранение, откъдето се транспортира до депо или инсталация за обезвреждане.
 

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

... тази година приключихме проект "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови и неопасни отпадъци в м. Мерата ...
 

Газоочистване в индустрията

Газоочистване в индустрията

... отстранени от оборудването и да бъдат обезвредени, обикновено на депо. Тъй като всеки случай, в който е необходимо прахоулавяне ...
 

ДП РАО, Дилян Петров: Безопасното управление на радиоактивни отпадъци изисква високотехнологични решения

ДП РАО, Дилян Петров: Безопасното управление на радиоактивни отпадъци изисква високотехнологични решения

... хумусен слой от площадката. Той се съхранява в специално депо за хумус на площадката и ще се утилизира при ... , съгласно проекта и изискванията за безопасността на хранилището. Второто депо е предназначено за съхранение на льоса, с който ще ...
 

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

... Златоград се намира на 30-40 км от регионалното депо, което приема отпадъците и от всички населени места около ... ефективно събиране, редуциране на количествата отпадъци, извозвани до депо, и удължаване на експлоатационния живот на сметището, а ...
 

Отпадъците – как да ги управляваме ефективно и да ги превръщаме в нови ресурси?

Отпадъците – как да ги управляваме ефективно и да ги превръщаме в нови ресурси?

... Успешен пример за публично-частно партньорство за модернизация на депо за отпадъци Събиране на отпадъци: иновативни контейнери; компютъризирана сисмема ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top