Резултати от търсене на: дезинфекция на вода

Намерено в статии: 83

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... бъде редуциран съществено чрез прилагането на техники за минимизиране на употребата на вода. Не съществува проста зависимост между ... в този подотрасъл включва мембранна сепарация и дезинфекция и стерилизация. След първично третиране отпадъчните води ...
 

 Актуални производствени технологии в хранително-вкусовата промишленост

Актуални производствени технологии в хранително-вкусовата промишленост

... са прецизното почистване и дезинфекция, тъй като от тях зависи безопасността на продукцията. Ефективността на компонентите и системите в ... разглобяване и измиване с вода под налягане и съответните препарати. В помощ на производителите от бранша отново ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... необходимо филтриране и дезинфекция на водите, за да се предотврати развитието на микроорганизми и замърсяването на тръбопроводите. Подходящи приложения на тези води в ...
 

Икономии на вода в търговски сгради

Икономии на вода в търговски сгради

... и ултравиолетова дезинфекция. Подобна практика изисква просто отделяне на потока от главната ВиК система на сградата, ... на процес по пречистване на водата. Сериозен потенциал на икономии на вода е свързан с ограничаването на количеството вода, ...
 

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

... дезинфекция включват химично, термично, радиационно и ултразвуково третиране или разрушаване на клетките на микроорганизмите. Охлаждаща вода Водата ... трябва да се отчете недостигът или излишъкът на вода на местно равнище, когато това е приложимо. ...
 

Индустриални табла от неръждаема стомана

Индустриални табла от неръждаема стомана

... . Стоманата тип 304 запазва корозионна устойчивост под въздействието на вода, съдържаща хлориди до 100 ppm, а при тип 316 ... 304 е подходяща, но в някои пречиствателни станции за дезинфекция на водата се използва газообразен хлор, а след това за ...
 

Почистващи препарати за ХВП

Почистващи препарати за ХВП

... използват различни продукти за почистване и дезинфекция на контактните повърхности. Прилагането на тези химикали е необходим и наложителен ... екологосъобразни, тъй като съединението се разпада на оцетна киселина, кислород и вода. Тези препарати са и по- ...
 

Резервоари за питейна вода

Резервоари за питейна вода

... почистване и дезинфекция е преди пълнене на резервоара, като за целта обикновено се използват специални детергенти и гореща вода. Необходимо е ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на дезинфекция на вода Намерено в справочници: 1

Прайм Инженеринг

... , утайки и химикали, филтри за течности, UV дезинфекция на вода, факли за биогаз, оборудване за пречиствателни станции за ... поддръжка от предварителната идея и предложение, до реализацията на проекта, както и поддръжка след продажбата, незабавно ... още

energyinfo.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top