Резултати от търсене на: двигатели на сметищен газ

Намерено в статии: 15

Първата в света система за съхранение на енергия чрез втечнен въздух заработи край Манчестър

Първата в света система за съхранение на енергия чрез втечнен въздух заработи край Манчестър

... Бъри оползотворява и отпадната топлина от разположените на площадката двигатели, работещи на сметищен газ. За изграждането на инсталацията не са използвани вредни метали или ...
 

Новости в микроконтролерите

Новости в микроконтролерите

... на дадения на ред 4 е интелигентното отчитане на потреблението на ел. енергия, газ и вода. Бързо нарастващите приложения на ... с “обикновените”. Първата е наличието на специално предназначени за управление на двигатели (MCU for automotive motor control) ...
 

Технологии за третиране на сметищен газ

Технологии за третиране на сметищен газ

... двигателите за сметищен газ. Обикновено производителите на такива двигатели задават препоръчителни граници за общото съдържание на хлор и флуор на вход. Влиянието на силиция, силициевия ...
 

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

... , нефтени рафинерии, газови турбини, двигатели с вътрешно горене, металургични предприятия, производства на цимент, стъкло и азотна киселина ... на база стойността на NO в суровия газ, желаната стойност на NOX в пречистения газ и масовия дебит на ...
 

Филтър ООД - специалистът в когенерацията на биогаз

Филтър ООД - специалистът в когенерацията на биогаз

... бутални двигатели работещи на газ, окомплектовани агрегати и комбинираните модули за производство на електроенергия, газовите двигатели Jenbacher ... както на природен газ, така и с широка гама от други газове (например, биогаз, сметищен газ, газ от ...
 

Измервателни технологии в инсталации за биогаз и сметищен газ

Измервателни технологии в инсталации за биогаз и сметищен газ

... и сметищен газ уврежда газовите двигатели, като образува утайка в моторното масло. Непрекъснатото измерване на съдържанието на H2S позволява оптимизиране на цикъла на смяна на маслото ...
 

CCS: Апаратура MRU за измерване на биогаз и сметищни газове

CCS: Апаратура MRU за измерване на биогаз и сметищни газове

... - за измерване на биогаз и анализ на изпусканите газове от двигатели Преносим Газанализтор Optima ... двигатели, биометан съоръжения за сметищен газ, общински или промишлени пречиствателни станции, каменовъглен газ. Едновременни измервания на: ...
 

Wago предлага широка гама взривобезопасни продукти за автоматизация на машини и съоръжения

Wago предлага широка гама взривобезопасни продукти за автоматизация на машини и съоръжения

... с високи изисквания за безопасност като газ, прах или минни галерии. За ... в зона 2 с вид на защитата "nA". Част от многото приложения за ... технология на свързване за модулни системи; устойчива на вибрации технология за свързване на двигатели до 185 ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top