Резултати от търсене на: големи горивни инсталации

Намерено в статии: 44

Стругови машини от швейцарски тип

Стругови машини от швейцарски тип

... ги налага като стандартно решение в множество големи производства, свързани с цялостната изработка на детайли ... са още: аерокосмическата индустрия, производството на компютри, горивни инсталации, отбранителни системи, както и на комплексни изделия, ...
 

Технологии за десулфуризация на отпадъчни газове

Технологии за десулфуризация на отпадъчни газове

... функционират оптимално. В допълнение, някои от тези инсталации заемат доста пространство. Мокри скрубери Мокрите скрубери ... Тези системи не изискват големи пространства, поради което ретрофитът им във функциониращи инсталации е лесен. Абсорберът ...
 

Отоплителни системи на биомаса

Отоплителни системи на биомаса

... бъдат интегрирани в съществуващи разпределителни инсталации, за оптималното им функциониране ... са предназначени за по-големи котли и нискокачествени горива с ... настройките в съответствие с различните горивни характеристики. Нискокачественият дървесен чипс ...
 

Индустриални системи за смукателна вентилация

Индустриални системи за смукателна вентилация

... въздух през прозорци, врати и вентилационни отвори на горивни инсталации. Видове смукателни чадъри Като основен елемент на ... от критично значение. Ако обаче отработеният въздух съдържа големи частици, отделящи се със значителна скорост, смукателният ...
 

Възможности за когенерация с ядрена енергия

Възможности за когенерация с ядрена енергия

... или газови турбини, бутални двигатели, горивни клетки и ядрена енергия. Ползи ... става дума за средни до големи ядрени реактори, поради ограничените изисквания ... е основният продукт. Следователно такива инсталации трябва да са интегрирани в ...
 

Ръкавни филтри

Ръкавни филтри

... млекопреработвателната промишленост, при обработката и изгарянето на отпадъци, в големи горивни инсталации, както и в металургичната, керамичната и стъкларската индустрия. Ръкавните ...
 

Технологични новости при котлите на биомаса

Технологични новости при котлите на биомаса

... изгаряне в циркулиращ флуидизиран слой се прилагат в големи когенерационни инсталации или в електроцентрали, имащи капацитет от стотици ... слой. При котлите с циркулиращ флуидизиран слой твърдите горивни частици, унесени с изпусканите с много висока ...
 

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

... предварително събиране на праха, особено ако емисиите съдържат големи неизгорели частици биомаса. При горенето на биомаса ... прилагана практика за пречистване на отпадъчните газове от горивни инсталации от азотни оксиди. Катализаторът може да бъде ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top