Резултати от търсене на: газова хроматография

Намерено в статии: 9

Мониторинг на почви

Мониторинг на почви

Замърсяването на почвите с органични и неорганични замърсители е съществен проблем в индустриалните райони. Освен промишленото замърсяване, редица естествено срещащи се замърсители от радиологични източници също оказват влияние върху почвата и ...
 

Мониторинг на води в пречиствателни станции

Мониторинг на води в пречиствателни станции

Eвропейското и националното законодателство включват насоки за избора на подходяща методология и честота на мониторинга на води в пречиствателни станции. За качеството на третираните води се следи за съответствието с референтни стойности на ...
 

Продукти и специализирани услуги за газова хроматография

За да поставим конкретика в информацията за технологията, предлагаме на вниманието ви представени от изявени специалисти в бранша технически новости и актуални продукти за извършването на газхроматографски изследвания: Кем Аналитикал Сървисис: ...
 

Т.Е.А.М.: Agilent Technologies въвежда редица иновативни решения при системите за газова хроматография

Т.Е.А.М.: Agilent Technologies въвежда редица иновативни решения при системите за газова хроматография

Опазването на околната среда е все по-актуална тема, а Европейският съюз налага строг контрол върху полулетливите, летливите органични съединения и пестицидите, които представляват сериозна опасност. Количествата и разпространението на тези вещества ...
 

Новости в газовата хроматография

Хроматографията е техника за разделяне на смеси, съставени от различни химически вещества. Тя използва разликата в поведението на частиците на т. нар. флуидна (мобилна) фаза и стационарна (неподвижна) фаза, благодарение на което е възможно разделяне ...
 

Кем Аналитикал Сървисис: Shimadzu е водещ доставчик на газхроматографски системи в редица области на индустрията

Кем Аналитикал Сървисис: Shimadzu е водещ доставчик на газхроматографски системи в редица области на индустрията

Фирма Кем Аналитикал Сървисис ЕООД е изключителен представител за България на японската компания Shimadzu в областта на аналитичното и измервателно оборудване. Портфолиото на Shimadzu обхваща течна и газова хроматография и масспектрометрия, атомна и ...
 

Т.Е.А.М.: Agilent Technologies предлага широка гама от аналитична апаратура за мляко и млечни продукти

Т.Е.А.М.: Agilent Technologies предлага широка гама от аналитична апаратура за мляко и млечни продукти

Т.Е.А.М. ООД, като официален представител на Agilent Technologies за България, предлага широка гама от аналитични апарати, които могат да намерят приложение в млекопреработвателната индустрия. Предлагаме и изключително богат набор от колони за течна ...
 

Измервателни уреди за фармацевтичната промишленост

Фармацевтичната индустрия разчита на прецизността и точността на различни видове измервателни и аналитични инструменти за получаване на валидни данни за разработване, производство и контрол на качеството на лекарствените форми. Те трябва да ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на газова хроматография Намерено в справочници: 1

T.E.A.M. - CAG

Оторизиран дистрибутор и сервизен център за широка гама аналитична апаратура: течна и газова хроматография, масспектрометрия, атомна и молекулна спектроскопия, настолни ЯМР системи, наноиндентери, генератори на чисти газове, системи за автоматизирана ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2022 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top