Намерено в статии: 36

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

В случай че отделянето на отпадъчни продукти не може да се предотврати, могат да бъдат приложени технологии като компостиране, анаеробно разграждане, изгаряне и др.
 

Технологии за третиране на отпадъци от пластмаса

Технологии за третиране на отпадъци от пластмаса

Методите за превръщане на отпадъчната пластмаса в гориво се определят от вида на материала и свойствата на другите отпадъци, които могат да бъдат използвани в процеса,
 

Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВ

Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВ

Характерно за почти всички методи за пречистване на отпадъчни води е формирането на твърд остатък от процесите на обезводняване във филтърпреси и утаяване. По този начин
 

Методи за третиране и оползотворяване на твърди битови отпадъци

Методи за третиране и оползотворяване на твърди битови отпадъци

Tретирането на твърдите битови отпадъци се свързва с прилагането на интегрирана система за тяхното ефективно управление и оползотворяване на енергийния им потенциал. Тя включва събиране, транспортиране,
 

Производство на енергия от твърди отпадъци

Твърдите битови отпадъци, генерирани ежедневно от индустрията и бита, създават сериозен екологичен проблем. Недоброто им управление е предпоставка за възникването на опасност от замърсяване на въздуха,
 

Двойно повече газифицирани жилища през изминалата година

Списание Енерджи Ревю: Двойно повече газифицирани жилища през изминалата година
 

 

 

 

Резултати от търсене на газификация Намерено в справочници: 10

Ситигаз България АД

... на разсрочено плащане и други схеми на финансиране на газификация на клиенти. още

energyinfo.bg

Коген Инженеринг

Внедряване на ко-генерационни инсталации (газови турбини, газови двигатели, газификация на биомаса, биогаз); Котли за изгряне на отпадъчна биомаса ... още

energyinfo.bg

Черноморска технологична компания АД

... територии се изразяват в реализацията на мащабни проекти за газификация, които включват извършване на маркетингови и технико-икономически проучвания ... още

energyinfo.bg

ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА ВАРНА АД

... пара, вода, газове, режимно-технологични настройки на горивни инсталации, газификация на промишлени обекти. още

energyinfo.bg

ПРОМИШЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА AД Ямбол

... ; * Изготвяне на проекти за реконструкция и модернизация на вътрешна газификация на обекти и реализацията им; * Доставка, монтаж и пуск ... още

energyinfo.bg

Джинели

Топлотехника и газификация. Доставка, монтаж и сервиз. още

btcatalogue.bg

Топлик

... сервизно обслужване на системи за отопление, вентилация, климатизация и газификация и продажба на отделните им компоненти. още

btcatalogue.bg

Барос

Отопление, газификация, водопровод, климатизация, вентилация, ел.инсталации, пречиствателни станции за отпадни ... още

btcatalogue.bg


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top