Резултати от търсене на: въздействие върху околната среда

Намерено в статии: 237

Новости при технологичните течности в металообработката

Новости при технологичните течности в металообработката

... роля обаче маслата за рязане оказват съществено въздействие върху околната среда. Съществуват множество различни компоненти и добавки за ... масло за рязане, което оказва благоприятно въздействие върху издръжливостта на машините и намалява общите разходи ...
 

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... вода с добро качество или потенциално замърсяване на околната среда. Поддържането на оптимални температури, налягания и въздушни ... на процесите по третиране, също могат да окажат въздействие върху емисиите на лошо миришещи газове. Първата стъпка от ...
 

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

... на въздуха оказва вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда и въпреки значителния спад ... електроразпределителната мрежа, без да оказват негативно въздействие върху функционалността на транспорта. Автомобилите, включително електрическите ...
 

Изкуствен интелект в нефтената и газовата индустрия

Изкуствен интелект в нефтената и газовата индустрия

... . Потенциалът Преди да се оцени потенциалното въздействие на изкуствения интелект върху нефтения и газовия сектор, е важно ... органи по отношение на устойчивостта и опазването на околната среда. Тези предизвикателства могат да бъдат преодолени чрез ...
 

Технологични новости при разходомерите

Технологични новости при разходомерите

... в химическата промишленост да окаже положително въздействие върху пазара. Една от основните причини ... високи или екстремно ниски температури, киселинна среда и др., се налагаше специфицирането на ... влиянията на околната среда, например влажност или дъжд.
 

Проектът е стъпка напред в развитието ни като иновативна компания

Проектът е стъпка напред в развитието ни като иновативна компания

... се опитаме да намалим максимално вредното въздействие, което производството ни оказва върху околната среда. Каква е технологията, която ... , толкова повече се увеличава положителният ефект върху околната среда и се повишава приносът на отрасъла ни ...
 

Непрекъсваемо токозахранване за адитивното производство

Непрекъсваемо токозахранване за адитивното производство

... съществени забавяния на дейността, влияещи върху цялостното качество и потенциално генериращи ... до 15 години. Пълното икономическо въздействие на системата може да се ... и бизнесът носят отговорност към околната среда и трябва да изменят своите операции ...
 

Как когенерацията прави Гимел по-конкурентни на европейския пазар

... тях е важно, че продукцията е произведена с минимално въздействие върху околната среда." Поддръжка като по учебник Инвестицията на Гимел в когенерационните ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top