Резултати от търсене на: въздействие върху околната среда

Намерено в статии: 242

Иновации в хигиенния дизайн

Иновации в хигиенния дизайн

... C и 40°C; наличие и въздействие на влага; конденз на изпарения от околната среда; неутрално pH; и най-вече ... , това ще създаде допълнителни торсионни и ударни натоварвания върху вала. Използването на контактни валови уплътнения може допълнително ...
 

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... на отпадъците и минимизиране на въздействията върху околната среда трябва да бъдат документирани и актуализирани ... бъдат рециклирани и използвани повторно с минимално въздействие върху околната среда. В основата на управлението на отработените ...
 

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 1

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 1

... продажбите на превозните средства. Секторът активно оказва въздействие и се влияе от други енергийно интензивни ... на производствените разходи и редуциране на въздействията върху околната среда, особено за процеси с целогодишно високо потребление ...
 

Индустриални антикорозионни покрития

Индустриални антикорозионни покрития

... възможността на фактори от околната среда да причинят щети върху основния метал. Ако върху него се нанесе единствено ... химическо въздействие, субстратът остава незащитен. Дебелината на филма и неговата твърдост значително влияят върху дълготрайността ...
 

Осветление в минната индустрия

Осветление в минната индустрия

... – целите за производителност, безопасност и опазване на околната среда са обект на все по-засилен контрол. Въпреки ... невинаги е лесно да се обоснове. Прякото въздействие на осветлението върху ефективността и безопасността на подземната работа е ...
 

Новости при технологичните течности в металообработката

Новости при технологичните течности в металообработката

... роля обаче маслата за рязане оказват съществено въздействие върху околната среда. Съществуват множество различни компоненти и добавки за ... масло за рязане, което оказва благоприятно въздействие върху издръжливостта на машините и намалява общите разходи ...
 

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... вода с добро качество или потенциално замърсяване на околната среда. Поддържането на оптимални температури, налягания и въздушни ... на процесите по третиране, също могат да окажат въздействие върху емисиите на лошо миришещи газове. Първата стъпка от ...
 

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

... на въздуха оказва вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда и въпреки значителния спад ... електроразпределителната мрежа, без да оказват негативно въздействие върху функционалността на транспорта. Автомобилите, включително електрическите ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на въздействие върху околната среда Намерено в справочници: 1

Ендрес+Хаузер България

... , оптимизирайки процесите по отношение на икономическа ефективност, безопасност и въздействие върху околната среда. Нашите клиенти идват от различни индустрии, включително химическа, хранителна ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top