Резултати от търсене на: въглероден окис

Намерено в статии: 41

Пожарна безопасност на паркинги

Пожарна безопасност на паркинги

... инсталация и с известителна инсталация за наличие на въглероден окис (СО). Типичен сценарий на възникване и ... необходима автономна система за предупреждение за наличие на въглероден окис, препоръчва се използването на пожароизвестители, които (освен ...
 

Съвременни електрически системи и иновации в жилищните сгради

Съвременни електрически системи и иновации в жилищните сгради

... монтират в домовете си модерни датчици за дим и въглероден окис, повече контакти (както за повече удобство, така и ... за ток. Интелигентните електроинсталации гарантират и по-малък въглероден отпечатък на жилището или обекта. Когато спестяват енергия, ...
 

Производство на енергия от животински субстрати

Производство на енергия от животински субстрати

... синтетичен газ, който се състои главно от водород и въглероден окис в различно съотношение. Синтетичният газ може допълнително да ... в животинската тор, съдържа основно метан (CH4) и въглероден диоксид (CO2). В относително малки количества са налични и ...
 

Сигнализатори за природен газ и пропан-бутан – част 2

Сигнализатори за природен газ и пропан-бутан – част 2

... токсични газове и O2 се предлагат във варианти за: въглероден окис (CO), азотен диоксид (NO2), солна киселина (HCl), водороден сулфид ... II 2GD Ex d IIC T6 Gb) съответно за въглероден окис (CO), азотен диоксид (NO2), водороден сулфид (H2S), амоняк (NH3 ...
 

Преносими отоплители – приложения, експлоатация и поддръжка

Преносими отоплители – приложения, експлоатация и поддръжка

... отпадни продукти при изгаряне на горивото като азотни оксиди, въглероден оксид и водна пара, които влошават качеството на ... в помещението може да се отделят вредни нива на въглероден окис, които да причинят задушаване и дори смърт. Електрически ...
 

Стационарни системи с горивни клетки

... която само в някои видове се прибавят малки количества въглероден двуокис. Поради голямата си ефективност и беземисионна работа ... че в газовете е допустимо да има замърсяване с въглероден окис до около 1,5%, което улеснява и поевтинява приложенията ...
 

Изграждане на съоръжение за плазмено изгаряне на радиоактивни отпадъци в България

... на топлина, органичните вещества се преобразуват в летливи въглеводороди, въглероден окис, и т.н., докато неорганичните съставки се стопяват и ...
 

Апаратура за инфрачервена спектроскопия

Апаратура за инфрачервена спектроскопия

... са разработени различни видове NDIR анализатори. Освен за въглероден окис, методът се използва и за откриване и измерване ... температурата в кюветата с изследвания газ, в случая въглероден окис. Температурата се повишава в резултат от поглъщането на ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на въглероден окис Намерено в справочници: 1

СОЛ България ЕАД

... , медицински и чисти газове (азот, аргон, ацетилен, водород, въглероден двуокис, двуазотен окис, кислород, хелий); * калибриращи газови смеси; * газови смеси и ... още

energyinfo.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top