Резултати от търсене на: водни ресурси

Намерено в статии: 92

Big data във водния сектор

Big data във водния сектор

... клиентите. Чрез тях водоснабдителните дружества разбират какви водни количества трябва да бъдат осигурени в съответната част ... тежки експлоатационни условия, или със значително потребление на ресурси. Големите обеми данни могат да помогнат за справяне ...
 

5G технологии в сградната автоматизация

5G технологии в сградната автоматизация

... данните от умните устройства, например сензори за използване на водни ресурси, могат да бъдат незабавно обработени и да бъдат предприети ...
 

Актуални продукти и решения в сградното водоснабдяване

Актуални продукти и решения в сградното водоснабдяване

... води до множество иновации при умното управление на водните ресурси, контрола на течовете, качеството на питейната вода, ... за нисък дебит, които позволяват значителни икономии на водни ресурси в съвременните сгради. Макар първоначалната им стойност да ...
 

Иновации за интелигентни водоразпределителни мрежи от i2O и KELLER

Иновации за интелигентни водоразпределителни мрежи от i2O и KELLER

... в такива ситуации хората биха използвали разумно водните ресурси, ако не поради друга причина, то само ... регистратори, които своевременно предоставят съответните данни за интелигентните водни мрежи. Използващите тези интелигентни решения могат бързо ...
 

Develiot, Мирослав Гечев: Даваме на клиентите си възможността да използват силата на данните

Develiot, Мирослав Гечев: Даваме на клиентите си възможността да използват силата на данните

... властите да следят най-важните параметри на основните водни ресурси, които са от стратегическо значение за сигурността на ... известяване в случай на потенциални проблеми с конкретните водни ресурси. Кои са партньорите, с които реализирате решенията си ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... и бъдещите рискове по отношение на изчерпването на водните ресурси. Ползи Ползите, свързани с по-разумното потребление на ... води впоследствие могат да бъдат заустени директно в повърхностни водни тела или да бъдат подадени към друга пречиствателна ...
 

Решения за воден мониторинг в интелигентни домове

Решения за воден мониторинг в интелигентни домове

... възможности за проследяване и управление на консумацията на основни ресурси като вода, електричество, газ и т. н. ... модерни домове, а ключовите зони включват: перални помещения, водни агрегати, отоплители и охладители, бани, тоалетни, кухненски мивки ...
 

Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

... на околната среда и ефективно управление на ценни ресурси като водата, както и строгите законодателни норми в ... мембраните и поддръжка. При предварително третиране на отпадъчните водни потоци и извършването на рутинна поддръжка мембраните могат ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top