Резултати от търсене на: водна ефективност

Намерено в статии: 125

Системи за свободно охлаждане в сградни приложения (free cooling)

Системи за свободно охлаждане в сградни приложения (free cooling)

... в пространството и могат да осигурят висока енергийна ефективност на приложението. Обикновено такива системи включват конусни ... на оперативната ефективност. При адиабатното охлаждане се извършва трансфер на енергия между системите чрез водна медия, като ...
 

Дюзи за почистване на резервоари и оборудване

Дюзи за почистване на резервоари и оборудване

... с иновативни аксесоари се постигат едновременно висока работна ефективност и високо ниво на безопасност. Неразтворими вещества като ... посредством ударна сила. Ударната сила, когато се използва водна струя върху повърхност, има важна роля в технологията ...
 

Новости при технологичните течности в металообработката

Новости при технологичните течности в металообработката

... индустрия за приложения, при които продуктите на водна основа обикновено са неефективни и е необходима висока ... оптималното оползотворяване на капацитета и постигане на разходна ефективност. Висококачествените чисти масла са от съществено значение за ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... автомобилостроенето сред индустриалните сектори с най-висока водна интензивност. Този факт, съчетан с нарастващите оперативни ... автомобили, сред които са подобряване на енергийната ефективност на процесите, инсталиране на ограничители на линията ...
 

Оптимизиране на системи за БГВ с кондензни котли

Оптимизиране на системи за БГВ с кондензни котли

... обработват корозивния кондензат, получен от смесването на водна пара с въглероден диоксид и образуването на въглеродна ... въздух и температурата на горещата вода, осигурява максимална ефективност през всички сезони, като същевременно намалява значително ...
 

Технологии, оборудване и материали за бластиране

Технологии, оборудване и материали за бластиране

... се освобождават в атмосферата, а се отвеждат чрез водна струя в специално проектирана за целта система. Методът ... които се обработват, както и от очакваните резултати и ефективност. Хидробластиране - не попада в категорията абразивна струйна обработка ...
 

Климатични системи с въздушно и водно охлаждане за индустрията

Климатични системи с въздушно и водно охлаждане за индустрията

... се използват за отстраняване на топлината от процеса чрез водна или въздушна охлаждаща система. Производство на пластмаси и ... с водно охлаждане обаче се отличават с по-висока ефективност, което намалява оперативните разходи. Модел с въздушна охлаждаща ...
 

Използване на възобновяема енергия в системите за централно отопление

Използване на възобновяема енергия в системите за централно отопление

... изискванията на енергоконсумиращата система. Съществено подобряване на енергийната ефективност в множество индустриални процеси може да се постигне ... в енергетиката работно тяло – вода, респ. водна пара. В много случаи по-достъпният и лесен ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top