Намерено в статии: 1889

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... на емисии на миризми при пречистването на отпадъчни води са процесите по анаеробно разграждане на органични съединения. ... . Интензивността на миризмите от пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ) може да се повиши от метеорологичните условия ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... пасивиране и от последващото електрофорезно боядисване. Отпадъчните води са основно от промиване на детайлите между ... периодично почистване на оборудването. Веществата в отпадъчните води от обезмасляване и предварително третиране включват детергенти, ...
 

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... екологични проекти: Пречиствателни станции за отпадъчни или питейни води - градски, индустриални, към хотели и жилищни комплекси ... ни гама обхваща: Първично-механично пречистване на отпадъчни води - Архимедов винт помпи - Груби и фини решетки ...
 

Новости при технологичните течности в металообработката

Новости при технологичните течности в металообработката

... в повечето случаи липсата на смазочно-охлаждащи материали води до по-бързо износване на инструмента, остатъчно ... също така позволява ефективното оползотворяване на производствените отпадъчни води и утайките от пречистването им. Засилено рециклиране ...
 

Биодинамично осветление в индустрията

Биодинамично осветление в индустрията

... или на нощни смени, когато недостатъчното количество дневна светлина води до риск от множество негативни ефекти върху благосъстоянието на ...
 

Машини за формоване на пластмаси чрез раздуване

Машини за формоване на пластмаси чрез раздуване

... и козметичната индустрия, електрониката и производството на потребителски стоки води до стабилно увеличение на приложенията на такова оборудване в ...
 

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

... слънчевите лъчи в електричество посредством соларни панели не води до отделянето на вредни емисии във въздуха, за ... батерии. Въздействие върху мрежата Неконтролираното зареждане на електромобили води до лек ръст в производството и консумацията на ...
 

Оптимизиране на системи за БГВ с кондензни котли

Оптимизиране на системи за БГВ с кондензни котли

... реакция, възникваща след смесване на газа с въздух, и води до производството на топлина, използвана за повишаване на температурата ... по-ниска температура на подаване на гореща вода, което води до по-големи спадове на налягането на въздуха и ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на води Намерено в справочници: 60

АН Аква Нетуърк

... високотехнологични решения за повторна употреба на пречистени води за производствени, поливни, питейни и други ... проектиране и доставка на пречиствателни съоръжения за питейни води, включително системи за обратна осмоза, ултрафилтрация, нанофилтрация ... още

btcatalogue.bg

Сигма България

... циркулация на гореща вода, потопяеми в чисти и замърсени води, резервни части и сервиз. Официален вносител на JUNG Pumpen ... - Германия за помпи и помпени модули за отпадни води и дренаж. Официален вносител на Franklin Electric motors за ... още

btcatalogue.bg

Прайм Инженеринг

... околната среда, като пречиствателни станции за отпадни и питейни води и депа. Основната ни продуктова линия включва въздуходувки, ... факли за биогаз, оборудване за пречиствателни станции за отпадни води, както и оборудване за депа. ПРАЙМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ... още

energyinfo.bg

Хах Ланге

... областта на определяне качеството на питейни, отпадъчни и индустриални води. Предлагаме съответната апаратура за лабораторен и процесен анализ на ... още

btcatalogue.bg

Реко Инженеринг

... и канализация. Пречиствателни станции. Пречиствателни станции за питейни води. Пречиствателни станции за отпадъчни води. Депа за отпадъци. Сепариране на отпадъци. още

btcatalogue.bg

ДМ Арматурен

... на спирателна и присъединителна арматура за питейна вода, отпадъчни води и за газ, както и за ОВиК, ултразвукови водомери ... и обратни клапи; Кранове и обратни клапи за отпадни води; Въздушници; Хидранти; Фланцови адаптори и муфи; Ултразвукови и ... още

btcatalogue.bg

Биотал България

... за механично и биологично пречистване на битово-фекални отпадъчни води и аеробно стабилизиране на утайките. одходящи са за ... всичко, към осигуряването на високо качество на пречистени води и устойчива работа при неголеми капиталовложения и разход на ... още

btcatalogue.bg

ЕнвироХеми България

... пуска в експлоатация пречиствателни станции за индустриални отпадъчни води. Построените над 12 000 пречиствателни станции в повече ... на ЕнвироХеми в процеса на пречистване на отпадъчни води са повторното използване на производствените водни потоци след ... още

btcatalogue.bg


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top