Резултати от търсене на: вентилационни системи за улавяне на прахови частици

Намерено в статии: 9

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 2

... прахови частици, както и потреблението на вода в кабината. Сухите скрубери използват пластмасов филтър, защитен от слой калциев карбонат, даващ възможността за улавяне на ...
 

Оценка на индустриалните вентилационни системи

Оценка на индустриалните вентилационни системи

... начин за управление на вредни емисии като токсични изпарения и прахови частици в работното място. За да се гарантира правилното функциониране на тези вентилационни системи, е ...
 

Системи за контрол на праховите частици и димовете в автомобилната индустрия

Системи за контрол на праховите частици и димовете в автомобилната индустрия

... е необходимо внедряването на високоефективни системи за улавяне и филтриране на прахови частици и димове. В ... системи и общи изпускателни и вентилационни системи за подаване на пресен въздух. Сред най-ефективните стратегии за контрол на замърсителите на ...
 

Чайкафарма: Непрестанно се стремим да сме в крак с екологичните иновации в производствените процеси и оборудване

Чайкафарма: Непрестанно се стремим да сме в крак с екологичните иновации в производствените процеси и оборудване

... модерно оборудване и допълнителни вентилационни системи за улавяне на праховите частици. По отношение на отпадните продукти от производството, стриктното спазване на закона ни задължава да диференцираме ...
 

Екологични практики и технологии във фармацевтичната промишленост

... -голяма популярност сред производителите на лекарствени средства, доставчиците на услуги за управление на опасните отпадъци от тази ... . Актавис Дупница успешно изпълни програма за намаляване на емисиите на летливи органични съединения в околната среда ...
 

Вентилация на предприятия от хранително-вкусовата промишленост

... . Опитът сочи, че съвременните вентилационни системи допринасят и за повишаване на икономическата ефективност чрез намаляване на загубите на суровини и на количествата бракувана продукция. Възможни ...
 

Въздушни филтри за вентилационни системи

... за крайна степен на очистване на прах от въздуха във вентилационни и климатични инсталации. Използват се и за очистка на ... тип EPA са предназначени за улавяне на частици по-малки от 1 микрон. Подходящи са за очистване на въздуха от бактерии, вируси ...
 

ОВК системи на молове

... въздухът преминава през филтър за грубо очистване с ефективност за улавяне на прахови частици около 60%. Втората степен включва филтър за ефективно прахоулавяне с ефективност ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top