Резултати от търсене на: вентилационни системи за улавяне на прахови частици

Намерено в статии: 8

Оценка на индустриалните вентилационни системи

Оценка на индустриалните вентилационни системи

... начин за управление на вредни емисии като токсични изпарения и прахови частици в работното място. За да се гарантира правилното функциониране на тези вентилационни системи, е ...
 

Системи за контрол на праховите частици и димовете в автомобилната индустрия

Системи за контрол на праховите частици и димовете в автомобилната индустрия

... е необходимо внедряването на високоефективни системи за улавяне и филтриране на прахови частици и димове. В ... системи и общи изпускателни и вентилационни системи за подаване на пресен въздух. Сред най-ефективните стратегии за контрол на замърсителите на ...
 

Чайкафарма: Непрестанно се стремим да сме в крак с екологичните иновации в производствените процеси и оборудване

Чайкафарма: Непрестанно се стремим да сме в крак с екологичните иновации в производствените процеси и оборудване

... модерно оборудване и допълнителни вентилационни системи за улавяне на праховите частици. По отношение на отпадните продукти от производството, стриктното спазване на закона ни задължава да диференцираме ...
 

Екологични практики и технологии във фармацевтичната промишленост

... -голяма популярност сред производителите на лекарствени средства, доставчиците на услуги за управление на опасните отпадъци от тази ... . Актавис Дупница успешно изпълни програма за намаляване на емисиите на летливи органични съединения в околната среда ...
 

Вентилация на предприятия от хранително-вкусовата промишленост

... . Опитът сочи, че съвременните вентилационни системи допринасят и за повишаване на икономическата ефективност чрез намаляване на загубите на суровини и на количествата бракувана продукция. Възможни ...
 

Въздушни филтри за вентилационни системи

... за крайна степен на очистване на прах от въздуха във вентилационни и климатични инсталации. Използват се и за очистка на ... тип EPA са предназначени за улавяне на частици по-малки от 1 микрон. Подходящи са за очистване на въздуха от бактерии, вируси ...
 

ОВК системи на молове

... въздухът преминава през филтър за грубо очистване с ефективност за улавяне на прахови частици около 60%. Втората степен включва филтър за ефективно прахоулавяне с ефективност ...
 

Местна смукателна вентилация

Местна смукателна вентилация

... налага използването на местни смукателни вентилационни системи. Те са особено подходящи за приложения, ... прахови аерозоли, пушеци и дим, на които дисперсната фаза представлява твърди частици; мъгла с течни частици, както и пари и газове. Характерно за ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top