Резултати от търсене на: болнични отпадъци

Намерено в статии: 8

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

... . Как трябва да се третират медицинските отпадъци? Медицинските отпадъци, включително тези, генериращи се в резултат ... органични съединения, живак и други опасни химични отпадъци. Допълнителен недостатък е изключително ограниченото редуциране ...
 

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... случай че към предприятието има медицински кабинет – болнични. Технологичните отпадъци са основно два вида – утайки от ... последващо третиране. Химичните методи за третиране на отпадъци от рафинерии включват втвърдяване, стабилизиране и капсулиране. ...
 

Отпадъците – как да ги управляваме ефективно и да ги превръщаме в нови ресурси?

Отпадъците – как да ги управляваме ефективно и да ги превръщаме в нови ресурси?

... Инсинератори и оборудване за обезвреждане на опасни болнични отпадъци Успешен пример за публично-частно партньорство за ... модернизация на депо за отпадъци Събиране на отпадъци: иновативни контейнери; компютъризирана сисмема Кантарни ...
 

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

... и индустриалния сектор, утайки от ПСОВ и някои болнични отпадъци. Инсинераторите с решетка обикновено се състоят от захранващ ... са широко използвани за фино разделени отпадъци, например RDF (гориво от отпадъци) и утайки от ПСОВ. Съоръжението ...
 

Технологии за обезвреждане на болнични отпадъци

Технологии за обезвреждане на болнични отпадъци

... четирите основни процеса за третиране на болнични отпадъци. Механичните процеси обхващат шредиране, смилане, ... термично химични отпадъци, фармацевтични, халогенирани (PVC) и цитотоксични отпадъци. Инсинерацията на болнични отпадъци е целесъобразна, ...
 

Методи за третиране и оползотворяване на твърди битови отпадъци

Методи за третиране и оползотворяване на твърди битови отпадъци

... и на силно токсични отпадъци. Хидротермични технологии Хидротермичните методи се прилагат главно за болнични отпадъци, но могат да ... бързо и икономично третиране на отпадъци. Те също се използват предимно за болнични отпадъци, но могат да бъдат ...
 

Oбщина Пловдив, доц. Стефан Шилев: Предстои реализацията на редица проекти в областта на третирането на отпадъците

Oбщина Пловдив, доц. Стефан Шилев: Предстои реализацията на редица проекти в областта на третирането на отпадъците

... пластмаса, стъкло, метал, текстилни отпадъци; органичните отпадъци попадат в Инсталацията за биологично разграждане ... въведен в експлоатация инсинератор за опасните болнични отпадъци от болничните заведения в гр. ... опасните болнични отпадъци в региона.
 

Изграждане на депа за твърди битови отпадъци

Изграждане на депа за твърди битови отпадъци

... се допуска депонирането на течни отпадъци; експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими или запалими отпадъци; болнични и други кланични отпадъци от хуманното и ветеринарното ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top