Резултати от търсене на: битови отпадъци

Намерено в статии: 157

Пълна гама оборудване за рециклиране на пластмаса от AUWA

Пълна гама оборудване за рециклиране на пластмаса от AUWA

... дължина, масивни пластмасови заготовки и други производствени отпадъци, както и PET бутилки, текстилни влакна, фолиа ... HTR – подходящи за балиране на твърди битови отпадъци, RDF, селскостопански отпадъци, както и пълната гама от рециклируеми материали ...
 

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

... света се генерират над 2 млрд. тона твърди битови отпадъци. Според проучване на Световната банка до 2050 г. годишното ... на дружества за събиране, извозване и третиране на битови отпадъци бързо да адаптират системите и процедурите си към новите ...
 

Перисталтични помпи за води

Перисталтични помпи за води

... и третирането на чисти и отпадъчни води както в битови, така и в индустриални приложения. Работен принцип Дизайнът ... и да се използват решетки за отстраняване на текстилни отпадъци, хартия и различни отломки, конвенционалните помпени решения могат да ...
 

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... употреба батерии и акумулатори), битови (опаковки, хартия, хранителни отпадъци, малки количества опасни отпадъци) и в случай че ... специализирани инсинератори и съоръжения за изгаряне на битови и опасни отпадъци. В рафинериите рядко се прилага сушене ...
 

Подземни системи за събиране на отпадъци

Подземни системи за събиране на отпадъци

... на подземна тръбопроводна инфраструктура за транспортиране на твърдите битови отпадъци не е новост. AVAC техниката е стъпка ... или хидрогеоложки условия. Подземното обезвреждане на опасни отпадъци на мястото на генерирането им предлага: минимизирани ...
 

Разграждане на полиетилен с активен биоорганичен продукт с животински произход

Разграждане на полиетилен с активен биоорганичен продукт с животински произход

... за бита и енергетиката или депониране в депа за битови отпадъци (Фиг. 3). Предполага се, че под каталитичното действие на ...
 

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... комплекси Пречиствателни станции към депа за твърди битови отпадъци Санитарни депа Биогаз инсталации за анаеробно усвояване ... филтри - Системи за UV обеззаразяване Третиране на твърди отпадъци - Въздушни компресори за оптични сепаратори - Обработка на ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... на оперативните разходи, редуциране на количеството на генерираните отпадъци, ограничаване на въглеродния отпечатък и, в крайна сметка ... да бъдат подадени към друга пречиствателна станция за битови или индустриални отпадъчни води. Рециклирана и дъждовна ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на битови отпадъци Намерено в справочници: 7

WEISS A/S

... и монтаж на горивни инсталации за биогорива и отпадъци. Мощността на изпълнените ни инсталации варира от 1 ... инсталации за получаване на енергия от отпадъци в Норвегия, изгарящи отпадъчна дървесина и битови отпадъци, докато в Източна Европа сме ... още

energyinfo.bg

ОМИМ ЕООД

... за добив на зелена ел. енергия чрез изгаряне на битови отпадъци и др., като сме разширили дейността си до изготвяне ... още

energyinfo.bg

Енергопроект АД

... и стопанства за обработка и складиране на радиоактивни отпадъци; • Язовири и хидротехнически съоръжения, водноелектрически централи, ... очистване на замърсени води; • Обработка на битови, промишлени и опасни отпадъци; • Оценка на състоянието, проучване и ... още

energyinfo.bg

Унитрейд БГ

... : Хартия, картон, полиетилен, пластмаса, дървени, стъклени и метални отпадъци; Битови и строителни отпадъци, чрез предоставяне на необходимия брой и вид съдове ... осигуряване на различни по вид контейнери за събиране на отпадъци. още

btcatalogue.bg

Еко Индъстрис

... и внедряване на технологии за преработка на индустриални отпадъци. Разработване и внедряване на екологични технологии за ... видове индустриални производства. Технологии за пречистване на битови и индустриални отпадни води.Фирмата притежава следните ... още

energyinfo.bg

Прайм Технолоджийс

... и системи за механично и биологично третиране на битови, индустриални и биологични отпадъци.Официален представител на Yanmar Строителна и Селскостопанска ... още

btcatalogue.bg

Еко Индъстрис

... и внедряване на технологии за преработка на индустриални отпадъци. Разработване и внедряване на екологични технологии за ... видове индустриални производства. Технологии за пречистване на битови и индустриални отпадни води. Фирмата притежава следните ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top