Резултати от търсене на: битови отпадъци

Намерено в статии: 156

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

... света се генерират над 2 млрд. тона твърди битови отпадъци. Според проучване на Световната банка до 2050 г. годишното ... на дружества за събиране, извозване и третиране на битови отпадъци бързо да адаптират системите и процедурите си към новите ...
 

Перисталтични помпи за води

Перисталтични помпи за води

... и третирането на чисти и отпадъчни води както в битови, така и в индустриални приложения. Работен принцип Дизайнът ... и да се използват решетки за отстраняване на текстилни отпадъци, хартия и различни отломки, конвенционалните помпени решения могат да ...
 

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... употреба батерии и акумулатори), битови (опаковки, хартия, хранителни отпадъци, малки количества опасни отпадъци) и в случай че ... специализирани инсинератори и съоръжения за изгаряне на битови и опасни отпадъци. В рафинериите рядко се прилага сушене ...
 

Подземни системи за събиране на отпадъци

Подземни системи за събиране на отпадъци

... на подземна тръбопроводна инфраструктура за транспортиране на твърдите битови отпадъци не е новост. AVAC техниката е стъпка ... или хидрогеоложки условия. Подземното обезвреждане на опасни отпадъци на мястото на генерирането им предлага: минимизирани ...
 

Разграждане на полиетилен с активен биоорганичен продукт с животински произход

Разграждане на полиетилен с активен биоорганичен продукт с животински произход

... за бита и енергетиката или депониране в депа за битови отпадъци (Фиг. 3). Предполага се, че под каталитичното действие на ...
 

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... комплекси Пречиствателни станции към депа за твърди битови отпадъци Санитарни депа Биогаз инсталации за анаеробно усвояване ... филтри - Системи за UV обеззаразяване Третиране на твърди отпадъци - Въздушни компресори за оптични сепаратори - Обработка на ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... на оперативните разходи, редуциране на количеството на генерираните отпадъци, ограничаване на въглеродния отпечатък и, в крайна сметка ... да бъдат подадени към друга пречиствателна станция за битови или индустриални отпадъчни води. Рециклирана и дъждовна ...
 

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

... , когато не се прилага съвместно изгаряне с други видове отпадъци. Това е така, защото при съвместното изгаряне концентрацията на ... осъществимост на метода. Установено е, че от 100 m3 битови отпадъчни води със средна концентрация на фосфатни йони от ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на битови отпадъци Намерено в справочници: 7

WEISS A/S

... и монтаж на горивни инсталации за биогорива и отпадъци. Мощността на изпълнените ни инсталации варира от 1 ... инсталации за получаване на енергия от отпадъци в Норвегия, изгарящи отпадъчна дървесина и битови отпадъци, докато в Източна Европа сме ... още

energyinfo.bg

ОМИМ ЕООД

... за добив на зелена ел. енергия чрез изгаряне на битови отпадъци и др., като сме разширили дейността си до изготвяне ... още

energyinfo.bg

Енергопроект АД

... и стопанства за обработка и складиране на радиоактивни отпадъци; • Язовири и хидротехнически съоръжения, водноелектрически централи, ... очистване на замърсени води; • Обработка на битови, промишлени и опасни отпадъци; • Оценка на състоянието, проучване и ... още

energyinfo.bg

Унитрейд БГ

... : Хартия, картон, полиетилен, пластмаса, дървени, стъклени и метални отпадъци; Битови и строителни отпадъци, чрез предоставяне на необходимия брой и вид съдове ... осигуряване на различни по вид контейнери за събиране на отпадъци. още

btcatalogue.bg

Еко Индъстрис

... и внедряване на технологии за преработка на индустриални отпадъци. Разработване и внедряване на екологични технологии за ... видове индустриални производства. Технологии за пречистване на битови и индустриални отпадни води.Фирмата притежава следните ... още

energyinfo.bg

Прайм Технолоджийс

... и системи за механично и биологично третиране на битови, индустриални и биологични отпадъци.Официален представител на Yanmar Строителна и Селскостопанска ... още

btcatalogue.bg

Еко Индъстрис

... и внедряване на технологии за преработка на индустриални отпадъци. Разработване и внедряване на екологични технологии за ... видове индустриални производства. Технологии за пречистване на битови и индустриални отпадни води. Фирмата притежава следните ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top