Резултати от търсене на: биоразградими отпадъци

Намерено в статии: 33

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

... реализиране на програмата за намаляване образуването на отпадъци чрез предотвратяване – домашно компостиране, са предоставени ... компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци" по оперативна програма "Околна среда 2014- ...
 

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

... вкусовата промишленост (ХВП) се отделят значителни количества биоразградими отпадъци, включително големи обеми отпадъчни води и остатъци ... на кислород, големите въглеводородни молекули на хранителните отпадъци се разграждат до по-малки. Температурата в ...
 

Производство на гориво от отпадъци (RDF)

Производство на гориво от отпадъци (RDF)

... в развиващите се страни, където потокът отпадъци се отличава с голяма концентрация на биоразградими материали с високо влагосъдържание. Понижаването на ...
 

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

... групи: рециклируеми - пластмаса, хартия и стъкло; строителни отпадъци; и предвидени за компостиране биоразградими отпадъци от почистване на дворове и градини. Впоследствие ...
 

Управление на зелени и хранителни отпадъци

Управление на зелени и хранителни отпадъци

... се прилагат предимно за т. нар. проблемни биоразградими отпадъци, например утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води ... в отпадъчния поток материали като пластмаса, (включително биоразградими торбички), метали и други едрогабаритни елементи се ...
 

Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

... някои държави чрез инсинератор за течни и газообразни отпадъци абсорбиращата течност се рециклира, като се връща ... битови отпадъчни води. Те позволяват лесното отстраняване на биоразградими съединения като амоняк, амини, въглеводороди, сероводород и ...
 

Пречистване на отпадъчни води от стъкларската и керамична промишленост

Пречистване на отпадъчни води от стъкларската и керамична промишленост

... специфичните работни процеси предприятията, произвеждащи керамични продукти, отделят отпадъци и емисии във въздуха и водите. Също така ... за отстраняване на органични субстанции, които не са биоразградими. Целта на коагулацията и флокулацията е да се ...
 

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

... за компостиране, анаеробно третиране и предварително третиране на битови отпадъци, които обслужват всички общини в региона”, допълниха още ... между 2000 и 20 000 т/годишно зелени и биоразградими отпадъци и само на 1 брой инсталация за предварително ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top