Намерено в статии: 15

Използване на възобновяема енергия в системите за централно отопление

Използване на възобновяема енергия в системите за централно отопление

... производство. В България само много малка част от посочените биоотпадъци се оползотворяват. Повечето от реализираните проекти са за производство ...
 

Управление на зелени и хранителни отпадъци

Управление на зелени и хранителни отпадъци

... сектора на кетъринга и търговията се класифицират като биоотпадъци. Най-значимата заплаха за околната среда, свързана ... Процесът започва с приемане на предвидените за третиране биоотпадъци, претеглянето им и записването на характеристиките и ...
 

Отпадъците – как да ги управляваме ефективно и да ги превръщаме в нови ресурси?

Отпадъците – как да ги управляваме ефективно и да ги превръщаме в нови ресурси?

... , Холандия, Финландия, Франция и Швейцария ще представят: Оползотворяване на биоотпадъци: мобилни и стационарни машини за компостиране; оборудване за производство ...
 

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

... се постигнат националните цели за намаляване количествата на депонираните биоотпадъци на депа за неопасни отпадъци. Предстои да се ... разположат съдове за събиране на биоотпадъци, като към момента са закупени 150 бр. кофи ...
 

Филтър ООД - специалистът в когенерацията на биогаз

Филтър ООД - специалистът в когенерацията на биогаз

... • Алтернативно депониране на оборски и течен тор, както и биоотпадъци - улавяне и използване на метан (с употреба на CO2 ...
 

ЕК предвижда рециклиране на 50% от битовите отпадъци до 2020 г.

Европейската комисия състави регионален план за рециклиране на отпадъците и повторната им употреба, в който се предвижда 50% от битовите отпадъци да се рециклират до 2020
 

Производство на енергия от хранителни отпадъци

Производство на енергия от хранителни отпадъци

Cъгласно Директива 2008/98/EО "биоотпадъци" са биоразградимите отпадъци от парковете и градините, хранителни и ... е три пъти по-голям в сравнение с други биоотпадъци по показател количество произведен метан (основен компонент на биогаза ...
 

Производство на енергия от сухи горски и селскостопански отпадъци

Производство на енергия от сухи горски и селскостопански отпадъци

... постигне чрез прости компактни системи за изгаряне на сухи биоотпадъци до промишлени инсталации с голям капацитет и мощност, способни ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top