Резултати от търсене на: биологично третиране на отпадъци

Намерено в статии: 50

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

... промяна осигурява възможност за продължаване на нормалната работа на инсталациите за механо-биологично третиране и сортиране на отпадъци. Съгласно насоките на Световната здравна организация и ...
 

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... често се улавя за последващо третиране. Химичните методи за третиране на отпадъци от рафинерии включват втвърдяване, ... на микроорганизмите. Във всички процеси на биологично третиране се използват почвени бактерии, които разграждат органичните отпадъци ...
 

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... - Класификатор за пясък с водна промивка Биологично пречистване - Въздуходувки - Аерационни дифузори и ... обеззаразяване Третиране на твърди отпадъци - Въздушни компресори за оптични сепаратори - Обработка на биогаз - Третиране и пречистване на инфилтрат ...
 

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

... във всички части на компостиращата се маса се достига изискваната температура и протича биологично разграждане. След това ... за хранителни и растителни отпадъци, докато мокрите намират приложение за третиране предимно на отпадъци с животински произход и ...
 

Производство на гориво от отпадъци (RDF)

Производство на гориво от отпадъци (RDF)

... в общия поток отпадъци. Основната функция на подсистемата за предварително третиране е приемането на твърдите отпадъци директно от ... фракция от ТБО са два – механо-биологично третиране и процес на суха стабилизация. При първата технология металите ...
 

Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

... извличането на химични продукти. В някои държави чрез инсинератор за течни и газообразни отпадъци абсорбиращата ... станции за биологично третиране на отпадъчни води. В зависимост от състава на отпадъчния газ, ефективността на биоскрубера може ...
 

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

... органичната материя. Отпадъчните води от текстилното производство подлежат на биологично третиране. Текстилните отпадъци съдържат също и значителни количества небиоразградими химически полимери. Тъй ...
 

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

... на още две площадки за третиране и оползотворяване на строителни отпадъци и площадка за събиране на едрогабаритни и опасни отпадъци ... механично и биологично, след което пречистените води се заустват в р. Врана. Стойността на проекта, финансиран ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на биологично третиране на отпадъци Намерено в справочници: 1

Прайм Технолоджийс

... Kubota и Volvo Penta. Официален представител на трошачно-пресевна техника Metso Aggregates и ... и системи за механично и биологично третиране на битови, индустриални и биологични отпадъци.Официален представител на Yanmar Строителна и Селскостопанска ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top