Резултати от търсене на: биологични реактори

Намерено в статии: 18

Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

... на система, използваща естествено протичащи химични и биологични реакции, подпомагащи третирането нa киселите дренажни води, ... минимум и намаляване на експлоатационните разходи. Биохимични реактори В тези съоръжения замърсителите от рудничните води ...
 

Биогаз от суроватка

Биогаз от суроватка

... третиране на суроватката се състои в прилагане на биологични процеси – анаеробно третиране. Суроватката съдържа огромно ... предприятия. Фирма ЕнвироХеми предлага специално разработените анаеробни реактори за третиране на суроватка тип Biomar® AWR. ...
 

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

... аеробни условия също е възможно. Използваните за метода реактори могат да работят прекъснато, със серийно захранване или ... , както и за отпадъчни води от ХВП и биологични странични продукти от индустрията или селското стопанство. Анаеробното ...
 

Пречистване на отпадъчни води от химическата, фармацевтичната и козметичната промишленост

Пречистване на отпадъчни води от химическата, фармацевтичната и козметичната промишленост

... биологично пречистване. Тези технологии са на базата на биологични процеси като: анаеробно разлагане (анаеробен контактен процес, ... количество микроорганизми на единица обем, отколкото при конвенционалните реактори. При тези съоръжения не може да се ...
 

Почистване на топлообменници

Почистване на топлообменници

... от вътрешната страна на тръбите на топлообменници, химични реактори, кондензатори, вторични изпарители и абсорбери. Пробивното ... отношение риск от замърсяване с отпадъчни материали и биологични организми. Решението на този проблем е инсталирането ...
 

Производство на енергия от твърди отпадъци

Производство на енергия от твърди отпадъци

... от някои от тези методи и т. н.) и биологични. При биологичните методи разграничаваме два вида процеси - протичащи ... съотношение между въглерод и азот. Използваните за целта съоръжения (реактори) се наричат компостери. Основни цели на компостирането са: ...
 

Технологии за производство на биогаз

... който биогенните субстрати - земеделски култури и домашни биологични отпадъци, се натрупват един върху друг и ферментират ... съоръжения за производство на биогаз са херметичните реактори-резервоари, наричани обикновено биореактори или метан-танкове ...
 

Технологии и машини за компостиране

... , които започват от използването на т. нар. биологични реактори и стигат до компютърните системи в заводите за отпадъци ... -добра хомогенност на крайния продукт. Компостиране в биологични реактори В сравнение с обработката в купове компостирането в ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top