Резултати от търсене на: биологични методи

Намерено в статии: 56

Мултиматериално 3D принтиране

Мултиматериално 3D принтиране

... 3D печат може да бъде реализиран чрез различни методи. Разширявайки възможностите на дизайна, тази технология прави ... на широкия набор от функционални, структурни и биологични материали, различни свойства и функционални характеристики вече могат ...
 

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... на характеристиките на различни петролни продукти. Основни методи на третиране Обработката на отпадъците от рафинерии се ... утайки и обезмасляването в рафиниращата индустрия. Обезводнените биологични и нефтени утайки впоследствие могат да бъдат третирани ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... за съхранение или третиране на водата посредством традиционните биологични методи или по-новите филтрационни технологии, като в зависимост ... от целевото ниво на обеззаразяване тези методи могат да бъдат съчетани с обратна осмоза. Повечето ...
 

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

... води фосфорът се отстранява от тях посредством химични или биологични методи. Вследствие на това той се натрупва в утайките, които ... в пепелите от утайки от ПСОВ се прилагат термохимични методи. Продукти С няколко изключения, повечето от процесите за ...
 

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

... нежелан ефект върху вкуса на продуктите. Използваните методи за крайна дезинфекция включват химично, термично, ... органични вещества и суспендираните твърди частици посредством биологични методи. Адсорбцията на замърсители в генерираната активна утайка ...
 

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

... чрез термохимични, биохимични, механични, химични или електрохимични методи. От изброените технологии термохимичните и биохимичните са подходящи ... както и за отпадъчни води от ХВП и биологични странични продукти от индустрията или селското стопанство. ...
 

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

... , а останалите 29 обхващат най-разпространените методи за третиране на отпадъци, включително механични, биологични и физикохимични, както и обработката на ...
 

Развитие на адитивното производство в Industry 4.0

Развитие на адитивното производство в Industry 4.0

... проектиране, тъй като ограниченията на традиционните производствени методи вече не са фактор – постижимите сложни геометрии ... , подсилени с въглеродни нанотръбички и влакна от биологични продукти, храни, фармацевтични продукти и др. Оптимизирането ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top