Резултати от търсене на: биологични методи

Намерено в статии: 19

Мониторинг на почви

Мониторинг на почви

Характеристиките на почвените замърсители варират варират в много широки граници, което обуславя прилагането на различни техники за следене на концентрацията им - химични, геофизични и билогични.
 

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за
 

Почистване на топлообменници

... топлопренос. За анализирането им се прилагат редица методи, обикновено рентгенов дифракционен анализ, рентгенова спектроскопия и ... отношение риск от замърсяване с отпадъчни материали и биологични организми. Решението на този проблем е инсталирането ...
 

Замърсяване на топлообменници

... . Температурата е от съществено значение за образуването на биологични замърсявания. При по-високи температури химичните и ензимните ... използване на два кожуха или прилагането на директни методи за почистване. В случаите, когато замърсяващият флуид е ...
 

Производство на енергия от животински субстрати

... включват пиролиза, газификация и директно изгаряне. Тези методи се различават по отношение на температурата и концентрацията на ... така намалява емисиите и на двете вредни съединения. Биологични процеси Производството на метан е биологичен процес, чрез ...
 

Производство на енергия от твърди отпадъци

... хидриране, комбинация от някои от тези методи и т. н.) и биологични. При биологичните методи разграничаваме два вида процеси – протичащи с ... да се използва в комбинация с други биологични или термични методи за преработка на отделни фракции от общия ...
 

Производство на енергия от хранителни отпадъци

... миризма и др. Извозването и депонирането на биологични отпадъци обикновено представлява значителен разход за предприятията ... предприятие или индустрия. Сред тях са биологични и биохимични методи (аеробно, анаеробно разлагане или ферментация), термични ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top