Резултати от търсене на: бета абсорбция

Намерено в статии: 4

Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици

Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици

... са определяне на непрозрачност, разсейване на светлината, бета абсорбция, наелектризиране на сондите. PM CEMS, базирани на ... сигнал на инструмента с ръчни гравиметрични измервания. Бета абсорбция. β-измервателните уреди са единствените системи, които ...
 

Измерване концентрацията на прах във въздуха

Измерване концентрацията на прах във въздуха

... (Tapered element oscillating microbalance, TEOM); анализатори с бета абсорбция; оптични уреди; метод на черния дим; персонални ... кондензацията на вода върху филтъра. Анализатори с бета абсорбция Тези устройства са най-разпространени в европейските ...
 

Мониторинг и контрол на замърсяването на въздуха

... са: недисперсионен инфрачервен спектрометричен метод; пламъчна йонизация; радиометрия - абсорбция на бета-радиация; спектрофотометричен метод живачен тиоцианат; хемилуминецсенция; UV флуоресценция; UV ...
 

Системи за машинно зрение

Системи за машинно зрение

... дуплекс”, реализирано посредством нова схема за декодиране, наречена “бета режим” (beta mode). Новата версия е съвместима със старите и по ...
 

Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици

Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици

... са определяне на непрозрачност, разсейване на светлината, бета абсорбция, наелектризиране на сондите. PM CEMS, базирани на ... сигнал на инструмента с ръчни гравиметрични измервания. Бета абсорбция. β-измервателните уреди са единствените системи, които ...
 

Измерване концентрацията на прах във въздуха

Измерване концентрацията на прах във въздуха

... (Tapered element oscillating microbalance, TEOM); анализатори с бета абсорбция; оптични уреди; метод на черния дим; персонални ... кондензацията на вода върху филтъра. Анализатори с бета абсорбция Тези устройства са най-разпространени в европейските ...
 

Мониторинг и контрол на замърсяването на въздуха

... са: недисперсионен инфрачервен спектрометричен метод; пламъчна йонизация; радиометрия - абсорбция на бета-радиация; спектрофотометричен метод живачен тиоцианат; хемилуминецсенция; UV флуоресценция; UV ...
 

Системи за машинно зрение

Системи за машинно зрение

... дуплекс”, реализирано посредством нова схема за декодиране, наречена “бета режим” (beta mode). Новата версия е съвместима със старите и по ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top