Резултати от търсене на: атмосферни замърсители

Намерено в статии: 18

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

... Като цяло емисиите на всички първични и прекурсорни замърсители, допринасящи за концентрациите в атмосферния въздух на ФПЧ ... са довели до значително ограничаване на емисиите на атмосферни замърсители най-вече от пътния транспорт, авиацията и ...
 

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

... силно намаление на нивата на първични замърсители може да стимулира формирането на вторични замърсители. Смята се, че въвеждането на ... при третирането в автоклав се отделят значително по-малко атмосферни емисии, поради което за тези съоръжения не са ...
 

Прахоулавяне

Прахоулавяне

... на ФПЧ2,5 и по-малки, и опасни атмосферни замърсители, каквито са повечето метали. Приложимостта на сухите електрофилтри ... предимно за отстраняване на ФПЧ2,5 и опасни атмосферни замърсители под формата на частици например метали (с изключение ...
 

Ръкавни филтри

Ръкавни филтри

... частици с диаметър минимум 2,5 микрометра и опасни атмосферни замърсители под формата на частици, например метали (без живак). ... прилагат и за пречистване на някои специфични газообразни замърсители. Ръкавните филтри са приложими за улавяне на прахови ...
 

Приеха нови ограничения за атмосферните замърсители

Приеха нови ограничения за атмосферните замърсители

... национални ограничения за емисиите на някои от най-вредните замърсители на въздуха. Основната цел е да се сведат до ...
 

Зелени покриви

Зелени покриви

... CO2. Растителността на зелените покриви може да поема редица атмосферни замърсители – фини прахови частици, NOx, SO2 и O3. Това е ...
 

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им – част I

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им – част I

... транспорт е съществен източник на парникови газове и атмосферни замърсители. Въпреки подобренията в ефективността на автомобилите през ... водят и до превишаване на установените норми за атмосферни замърсители в много европейски градове. В Столична община ...
 

ЕС преразглежда директивата относно националните тавани за емисии

... за емисии (National Emission Ceilings, NEC) на някои атмосферни замърсители (2001/81/ЕО) понастоящем се преразглежда в рамките ... Средната стойност ще е задължителна за всички видове замърсители освен метан. Без компенсации при международен морски превоз ...
 

Резултати от търсене на атмосферни замърсители Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top