Резултати от търсене на: атмосферен въздух

Намерено в статии: 29

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

... среда, благодарение на по-доброто качество на атмосферния въздух в Европа, броят на преждевременно починалите поради замърсяване ... и прекурсорни замърсители, допринасящи за концентрациите в атмосферния въздух на ФПЧ, озон и азотен диоксид, както и ...
 

Системи за технологична топлина в индустрията

Системи за технологична топлина в индустрията

... за образуването на озон в приземния атмосферен слой. Обогатяването на горивния въздух с кислород е друга възможност за ... енергия от димните газове се предава на горивния въздух. Този тип предварително подгряване намалява количеството гориво, ...
 

Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

... филм се създава от подаван под високо налягане атмосферен въздух. Особености на конструкцията Подобно на хидростатичните, ... прилага циркулация на въздуха като работен газ. Изтичащият въздух е екологично безвреден. • Пожарна и взривобезопасност. • ...
 

Управление на емисии при производството на цимент

Управление на емисии при производството на цимент

... бъдат взети предвид при определяне на качеството на атмосферния въздух. Емисиите от циментовата промишленост, включително и с ... с кислород, или чрез комбинация от атмосферен азот и кислород в горивния въздух. Емисиите на серен диоксид зависят от ...
 

Нова технология произвежда енергия от замърсен въздух

Нова технология произвежда енергия от замърсен въздух

... на алтернативна, чиста енергия и пречистването на замърсения атмосферен въздух. “Използваме малко устройство с две отделения, разделени ... за производство на водороден газ се използва замърсен въздух, колкото по-голямо замърсяване генерира индустрията, ...
 

Системи за радиационен мониторинг

Системи за радиационен мониторинг

... среда, специфична активност на газовете и аерозолите в приземния атмосферен въздух, специфична активност на атмосферните отлагания, повърхностния почвен слой и ...
 

Управление на емисии от съхранение

Управление на емисии от съхранение

... с пари, вместо с всмукан през вентилационните отвори атмосферен въздух. По този начин, в зависимост от степента на ... обезопасени за работа с потенциално взривоопасни смеси от въздух и въглеводороди, смесване на несъвместими компоненти и прекомерни ...
 

Измерване концентрацията на прах във въздуха

Измерване концентрацията на прах във въздуха

... (с широкообхватен аерозолен класификатор), голям и малък обем атмосферен въздух. Всеки от пробовземните уреди се състои от входящ ... да бъде измерен и обемът на взетата проба атмосферен въздух. Това обикновено се постига с използването на контролери ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на атмосферен въздух Намерено в справочници: 2

ЛАБЕКСПЕРТ

... , ФПЧ анализатори, XRF, XRD, промишлени UPSи, пробовземни линии за атмосферен въздух, както и от емисии, ултразвукови дебитомери, както и друга ... още

btcatalogue.bg

ЕН ПОУЛ

... професионално оборудване и консумативи за въздушна филтрация на атмосферен и компресиран въздух. EН ПОУЛ ЕООД е бизнес основан с изцяло ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top