Резултати от търсене на: анаеробно разграждане

Намерено в статии: 36

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... пречистването на отпадъчни води са процесите по анаеробно разграждане на органични съединения. Сероводородът е типичен страничен ... интервал, обикновено около 35°C за мезофилно разграждане. Спиралните топлообменници са изключително подходящи за целта, ...
 

Биогаз от суроватка

Биогаз от суроватка

... и използване на концентрата за фураж • Анаеробно биологично разграждане с добив на биогаз Първият метод за преработка ... се състои в прилагане на биологични процеси – анаеробно третиране. Суроватката съдържа огромно количество органични вещества, ...
 

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

... с растителен произход. При биохимичните технологии, като анаеробно разграждане и алкохолна ферментация, микроорганизми превръщат отпадъците в ... продукти, е подходяща комбинацията от термофилно анаеробно разграждане (където температурата е 50°C и ...
 

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

ЕС публикува нови стандарти за третирането на отпадъци

... и въздух от съоръжения за механично третиране (шредери) и анаеробно разграждане на отпадъци. Съществуващите инсталации (т. е. тези с издадено ...
 

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост

... не се разграждат по химичен или микробиологичен път. Анаеробно разграждане За да може да се проведе този процес, ... условия приблизително половината от органичната материя е податлива на анаеробно разграждане. С цел увеличаване на добива на газ и ...
 

Управление на зелени и хранителни отпадъци

Управление на зелени и хранителни отпадъци

... амониев сулфат. Анаеробно разграждане Третирането на зелени и хранителни отпадъци чрез контролирано анаеробно разграждане трансформира органичната ... , могат да са отлична суровина за анаеробно разграждане. Провеждането на термофилен процес се изисква ...
 

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

... механична флокулация, химическа коагулация), вторични (аеробно и анаеробно третиране, аерирани лагуни, процес на активната утайка, ... пяната, електрохимични процеси, йонен обмен, фотокаталитично разграждане, термично изпаряване). Изборът на комбинация от ...
 

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

... пречистване, което може да бъде аеробно или анаеробно. Стандартните аеробни системи, използвани в пречиствателните станции ... да се продава на електроснабдителните дружества. Анаеробното разграждане е добре познат процес за получаване на енергия ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top