Резултати от търсене на: анаеробни технологии

Намерено в статии: 29

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... в резервоари, които могат да бъдат аеробни или анаеробни. Утайки от нефтопродукти В рафинериите се образуват редица ... , хидрокрекинг и хидротретиране са налични множество добре установени технологии за регенерация и извличане на металите. При Ni/ ...
 

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

... на токсични или бионеразградими вещества и др. Анаеробни технологии Предимствата на анаеробното третиране пред аеробните процеси ... замърсителите. Усъвършенстваните окислителни процеси включват широка гама технологии, повечето от които се основават на ...
 

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... води с БПК/ХПК 3000 mg/l се прилагат анаеробни технологии. Третичното пречистване в този подотрасъл включва мембранна сепарация и ...
 

Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

... водите, което обуславя необходимостта от прилагането на различни технологии за пречистването на тези потоци преди изпускането им в ... слой могат да бъдат конструирани като аеробни или анаеробни системи. След биологичното третиране на водите в тези ...
 

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

... организми вследствие на остатъчните количества хлор. Двете основни технологии за обеззаразяване на отпадъчни води без използването на ... процеси са три вида –аеробни, използващи разтворен кислород, анаеробни, за които не е необходим кислород, и анокси, ...
 

Повторна употреба на вода в индустрията

Повторна употреба на вода в индустрията

... влажни зони, както и по-високотехнологични съоръжения като анаеробни реактори с възходящ поток, озонатори, филтри с активен ... и необходимостта от свободна площ. Прилагането на някои технологии за пречистване, като мембранната филтрация и третирането с ...
 

Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци

Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци

... престой първоначалните процеси на разлагане отстъпват място на анаеробни процеси. Отначало анаеробно се разлагат само късоверижни мастни ... изпусната в река или езеро. Разработени са редица технологии за третирането на инфилтрат от депа, много от ...
 

СПБ, Ивана Радомирова: Инвестициите в сектора надвишават 300 млн. лева за последните 5 години

СПБ, Ивана Радомирова: Инвестициите в сектора надвишават 300 млн. лева за последните 5 години

... популяризираме съвременната бирена култура. Какви са най-новите технологии в производството на пиво? Кои най-актуални ... последните години най-големите компании в сектора изградиха анаеробни стъпала за биологично разграждане на органичния отпадък от ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top