Резултати от търсене на: анаеробни инсталации

Намерено в статии: 15

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... и транспортиране на суровините, почистване на инсталации, производствени линии, оборудване или помещения, почистване ... с активна утайка, капещи филтри, биореактори, анаеробни филтри) и третично пречистване (биологична нитрификация/денитрификация ...
 

Повторна употреба на вода в индустрията

Повторна употреба на вода в индустрията

... за производствените процеси. Водите от охлаждащите и отоплителните инсталации се третират лесно и съответно са подходящи за ... влажни зони, както и по-високотехнологични съоръжения като анаеробни реактори с възходящ поток, озонатори, филтри с активен ...
 

Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци

Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци

... първоначалните процеси на разлагане отстъпват място на анаеробни процеси. Отначало анаеробно се разлагат само късоверижни ... който е безопасен за изпускане в атмосферата. Аеробните инсталации за биологично третиране следва да изпълняват следните процеси ...
 

Механично-биологично третиране на отпадъци за производство на RDF гориво

Механично-биологично третиране на отпадъци за производство на RDF гориво

... се извършва в системи, базирани на естествената функция на анаеробни микроорганизми, в които в отсъствие на кислород се разлагат ... , в топлофикации, работещи с няколко вида горива, в котелни инсталации в хартиени фабрики и в циментови пещи. Тъй като ...
 

Локални пречиствателни станции

... недостатъчни за неутрализирането на замърсителите. В химичните инсталации се прилагат различни реагенти, които стимулират трансформирането ... за създаване на специфични условия, при които анаеробни бактерии разлагат органичните замърсители във водата в ...
 

Производство на енергия от твърди отпадъци

Производство на енергия от твърди отпадъци

... процеси - протичащи с участие (аеробни) или в отсъствие (анаеробни) на кислород, като към аеробните причисляваме компостирането, а към ... утайки от пречистване на битови отпадъчни води в локални инсталации. Сортираните еднородни отпадъци с по-малко от 15 ...
 

Производство на енергия от хранителни отпадъци

Производство на енергия от хранителни отпадъци

... микроорганизми (бактерии) органичната материя се разгражда в анаеробни условия (отсъствие на кислород). Това е естествен ... превозни средства с газови двигатели, в когенерационни инсталации за комбинирано производство на топлина и електричество или ...
 

Екологични проекти и енергийна ефективност в дейността на Монделийз България

Екологични проекти и енергийна ефективност в дейността на Монделийз България

... честотни регулатори, контролиращи работата на големите климатични инсталации на най-натоварените линии в производството. Изолирани ... ПСОВ се изпращат за оползотворяване в специализирани анаеробни съоръжения за производството на биогаз. Хранителните ...
 

Резултати от търсене на анаеробни инсталации Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top