Резултати от търсене на: алтернативни горива

Намерено в статии: 45

Девня Цимент, Силвио Тийде: Прилагаме мерки за по-ниско енергопотребление на всички нива

Девня Цимент, Силвио Тийде: Прилагаме мерки за по-ниско енергопотребление на всички нива

... енергийната ефективност, свързани с използването на алтернативни горива в циментопроизводството. Циментовото производство е енергоемко ... страна, ни позволи да започнем да употребяваме алтернативни горива, извлечени от отпадъци. Ползите от употребата ...
 

Видове зарядни станции за електромобили - технологични особености и предимства

Видове зарядни станции за електромобили - технологични особености и предимства

... е приемането на директивата за разгръщането на инфраструктурата за алтернативни горива, която препоръчва задаването на минимално ниво на инфраструктурата – около ...
 

Индустриални термопомпени системи

Индустриални термопомпени системи

... енергия, те могат значително да намалят консумацията на изкопаеми горива и емисиите парникови газове в процесите на сушене, ... с климатичните промени. Поради това е необходимо разработването на алтернативни хладилни агенти с нисък GWP. В момента за ...
 

Газоочистване в индустрията

Газоочистване в индустрията

... Серният диоксид в димните газове от работещи на изкопаеми горива централи може да бъде контролиран чрез процес на ... , както и намаляване на изгарянето на изкопаеми горива чрез използването на алтернативни енергийни източници. За постигане на тази цел ...
 

Роля на ОВК технологиите в нулевоенергийните сгради

Роля на ОВК технологиите в нулевоенергийните сгради

... емисии чрез елиминиране на директната употреба на изкопаеми горива, допълнително повишавайки екологосъобразността на концепцията. Проектирането ... върху консумацията на електричество с помощта на алтернативни подходи като анализ на големи обеми данни ...
 

Управление на емисии при производството на цимент

Управление на емисии при производството на цимент

... смесен с готови циментови продукти. Налични са и алтернативни методи за оползотворяване на материала, който не може ... суровинното брашно (минерализирания клинкер); поетапно изгаряне (с конвенционални горива или такива от отпадъци) също в комбинация с ...
 

Актуални тенденции в соларната индустрия

Актуални тенденции в соларната индустрия

... усилено по разработването на алтернативни решения за съхранение, като най-доброто засега са соларните термални горива (STF). Технологията и процесът ...
 

Тенденции в развитието на оловно-киселинните акумулаторни батерии за автомобилни приложения

Тенденции в развитието на оловно-киселинните акумулаторни батерии за автомобилни приложения

... средства. Нормативните стимули за оптимизиране използването на горива при конвенционалните автомобили също е сред факторите, ... на новите микро хибридни системи. В бъдеще алтернативни батерийни технологии, като цинк-въздушните, литиево-серните ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top