Резултати от търсене на: активна утайка

Намерено в статии: 41

Процеси за пречистване на отпадъчни води с активна утайка

Процеси за пречистване на отпадъчни води с активна утайка

... септични условия и загуба на активна утайка. Процесите на пречистване с активна утайка се нуждаят от достатъчна алкалност ... реакторите за процеса с активна утайка трябва да бъдат преконфигурирани изцяло. Процесите с активна утайка като технологията за ...
 

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

... за пречистване на отпадъчни води, като използването на активна утайка, не са достатъчни за пълното отстраняване на активните ... е по-екологосъобразен от хлорирането. С процеса с активна утайка обаче са свързани високо енергопотребление, получаване на ...
 

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... на мазнините и маслата, изравняване, неутрализация), вторично (пречистване с активна утайка, капещи филтри, биореактори, анаеробни филтри) и третично пречистване (биологична ...
 

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

... частици посредством биологични методи. Адсорбцията на замърсители в генерираната активна утайка спомага също за премахване на небиоразградими материали например тежки ...
 

Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

... от замърсителите. Биоскруберите често се инокулират с активна утайка, например от пречиствателни станции за биологично третиране ... нейното периодично подменяне. Отпадъчните води и излишната активна утайка трябва да бъдат третирани по подходящ начин, ...
 

Гравитачна филтрация на отпадъчни води

Гравитачна филтрация на отпадъчни води

... в комбинация с други единични операции като процес с активна утайка, химична коагулация, окисление, редукция, йонообмен и др. Структурата на ...
 

Рекултивация на депа

Рекултивация на депа

... . В другите случаи са приложими биологичните технологии (системи с активна утайка, серийни биореактори, въртящи се биологични контактори) и комбинираните методи ...
 

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

Екологични практики и технологии в пивоварната индустрия

... пречиствателните станции за отпадъчни води, включват процеси с активна утайка, прикрепен слой микроорганизми (биофилм), капещи филтри, ... дрожди, суспензия от диатомична пръст от филтрирането (утайка от кизелгур), както и от опаковъчни материали. ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top