Резултати от търсене на: активен въглен

Намерено в статии: 56

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

... филтрация, обратна осмоза и пречистване с активен въглен. Отпадъчните води от фармацевтичната индустрия варират ... по-токсични от първоначалните съединения. Активен въглен Използването на активен въглен е конвенционална технология за отстраняването ...
 

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... в условията на околната среда. Системите за адсорбция с активен въглен са най-простото решение за контрол на миризмите в ...
 

Съвременни кондензатори

Съвременни кондензатори

... електролит (фиг. 6). Електродите на EDLC са от активен въглен (Active Carbon), обуславящ голямата им площ и стойност на ... това положителният полюс на кондензатора е извод от левия активен въглен и има съответното означение върху корпуса, а отрицателният ...
 

Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

... Реактивните материали могат да бъдат варовик, компост, зеолити, активен въглен и апатит. Когато са правилно изградени и внедрени, ... преминават през гранулирана твърда среда, например пясък или активен въглен, с достатъчен дебит, за да се стигне до ...
 

Газоочистване в индустрията

Газоочистване в индустрията

... на миризми. Една подходящо проектирана адсорбционна система с активен въглен може да достигне ефективност над 95%. Адсорбционните системи ... поток навлиза от горната страна, преминава през слоя активен въглен и напуска колоната от долната й страна. При ...
 

Индустриални водни филтри

Индустриални водни филтри

... филтриране. Сред най-използваните са филтрите с активен въглен, филтрите за отстраняване на желязо, обратната осмоза ... за ултрафилтрация. Филтри с активен въглен Наричани още адсорбционно оборудване с активен въглен за течна фаза, тези филтри ...
 

Пречистване на води в хотели

Пречистване на води в хотели

... чистота на водата. Филтри с активен въглен. Водните потоци преминават през слой активен въглен, вследствие на което се отстраняват ... задържане на много фини утаени частици и втори с активен въглен, поставен след мембраната, за да адсорбира химикалите, ...
 

Управление на емисии при производството на цимент

Управление на емисии при производството на цимент

... за тяхното улавяне може да се приложи адсорбция с активен въглен. Емисии на PCDD/F Циментовите пещи обикновено изпускат ... улавянето на емисиите на метали е посредством адсорбция с активен въглен. Полулетливите метали кондензират като фини пари и се ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на активен въглен Намерено в справочници: 2

Никол - Н

Пречистване на питейни води - филтрация, омекотяване, филтри активен въглен, филтри за отнемане на желязо и манган, UV стерилизация, ... още

btcatalogue.bg

Белфри

... биогаз инсталации - газхолдери, газови факли, филтри, кондензоотделители, филтри с активен въглен и биофилтри, системи за биологична десулфоризация, газодувки и вентилатори ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top