Резултати от търсене на: азотни оксиди и прах

Намерено в статии: 26

Отоплителни системи на биомаса

Отоплителни системи на биомаса

... проблеми могат да възникнат вследствие на натрупания прах от нискокачествени пелети с лоша механична устойчивост. ... законодателството, са азотни и серни оксиди, както и въглероден диоксид. Емисиите на азотни оксиди могат да варират между 60 и 170 mg ...
 

Емисионен контрол при химична повърхностна обработка на метали и пластмаси

Емисионен контрол при химична повърхностна обработка на метали и пластмаси

... методи. Сред проблемите в сектора е и отделянето на изпарения и прах във въздуха. Мерките за постигане на ... газ могат да се отделят и вредни вещества, например азотни оксиди, флуороводород и хлороводород, както и аерозоли, съдържащи основи, киселини ...
 

Управление на емисии при производството на цимент

Управление на емисии при производството на цимент

... управлявани съгласно европейското законодателство, са: азотни оксиди (NOx) и други азотни съединения, серен диоксид (SO2) и серни съединения, прах, летливи органични съединения (ЛОС), полихлорирани ...
 

Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове

Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове

... комбинирани торове по нитрофосфатния метод, са прах, азотни оксиди, амоняк и флуорни съединения. Емисиите се генерират при ... гранулирането на суспензията се отделят и емисии на прах. Емисиите на азотни оксиди и флуорни съединения се третират съвместно ...
 

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

... се ползва електрофилтър за общи емисии на прах по-ниски от 10 mg/m3. В ... да бъдат използвани при общи емисии на прах под 10 mg/m3. Ръкавните филтри следва ... много високи (> 1200-1300°C), азотни оксиди могат да се формират и от азота във въздуха. За ...
 

Мажещи вещества за направляващи на металорежещи машини с ЦПУ

Мажещи вещества за направляващи на металорежещи машини с ЦПУ

... образуват модифициран слой от сулфиди, оксиди, фосфати в зависимост от химическия ... индекс, пълно отсъствие на серни и азотни съединения, ниска изпаряемост, много добри ... износване на работните повърхнини, от прах и други твърди примеси, попаднали отвън ...
 

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

... изгаряне на отпадъци отделят между 30 и 200 mg/Nm3 емисии на азотни оксиди. Прах Емисиите на прах от инсталациите за изгаряне на ...
 

Измерване концентрацията на прах във въздуха

Измерване концентрацията на прах във въздуха

... , за да се предотврати натрупването на големи количества прах, и често добавяне на смазка, за да се избегне ... допустимите стойности за серен диоксид, азотен диоксид и азотни оксиди, прахови частици и олово в околния въздух специфицира, че измерванията ...
 

Резултати от търсене на азотни оксиди и прах Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top