Резултати от търсене на: азотни оксиди азотни оксиди

Намерено в статии: 25

Отоплителни системи на биомаса

Отоплителни системи на биомаса

... се регулират от законодателството, са азотни и серни оксиди, както и въглероден диоксид. Емисиите на азотни оксиди могат да варират между 60 ... биомаса води до генерирането на ниски емисии на серни оксиди – около 20 mg/MJ. Емисиите на въглероден диоксид ...
 

Емисионен контрол при химична повърхностна обработка на метали и пластмаси

Емисионен контрол при химична повърхностна обработка на метали и пластмаси

... газ могат да се отделят и вредни вещества, например азотни оксиди, флуороводород и хлороводород, както и аерозоли, съдържащи основи, ... пластмаси и метали обикновено се отделят малки количества азотни оксиди. Това е характерно за процесите на байцване и ...
 

Енергийна ефективност на горивни инсталации

Енергийна ефективност на горивни инсталации

... на пламъка, вследствие на което се увеличава образуването на азотни оксиди (NOx) и съответно рискът от превишаване на емисионните ... , което води до силно увеличаване на емисиите на азотни оксиди. Други алтернативи Излишъкът от въздух може да бъде ...
 

Управление на емисии при производството на цимент

Управление на емисии при производството на цимент

... да бъдат управлявани съгласно европейското законодателство, са: азотни оксиди (NOx) и други азотни съединения, серен диоксид (SO2) и серни ... клинкер е високотемпературен процес, водещ до формиране на азотни оксиди. Те се образуват по време на процеса на ...
 

Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове

Пречистване на отпадъчни газове при производството на торове

... замърсители, отделяни от торовото производство в атмосферата, са азотни оксиди, серен диоксид, флуороводород, амоняк и прах. При ... комбинирани торове по нитрофосфатния метод, са прах, азотни оксиди, амоняк и флуорни съединения. Емисиите се генерират ...
 

Технологични новости при котлите на биомаса

Технологични новости при котлите на биомаса

... , изгарянето и на биомаса може да намали емисиите на азотни оксиди, поради по-ниското съдържание на азот в нея. Предварителна ... тази технология са редуцираните емисии на серен диоксид и азотни оксиди при изгаряне на въглища. С развитието й става видно ...
 

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общини

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общини

... да се достигнат утвърдените норми за фини прахови частици, азотни оксиди, серен диоксид и др., както и да се планират ...
 

Съвременни технологични тенденции при горелките

Съвременни технологични тенденции при горелките

... сметка на ефективността и обратно. Редуцирането на емисиите на азотни оксиди NOX може да бъде постигнато при по-ниски температури ... , за да намали температурата на пламъка и формирането на азотни оксиди. Количеството димен газ от котела се отчита и се ...
 

Резултати от търсене на азотни оксиди азотни оксиди Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top