Резултати от търсене на: азотни оксиди

Намерено в статии: 62

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

Значително подобрение на качеството на въздуха в Европа през последното десетилетие

... на прекурсори са спаднали с 54% за серни оксиди, 34% за азотни оксиди и 16% за неметанови летливи органични съединения. ... и вторият по големина емитер на първични ФПЧ, серни оксиди, азотни оксиди, въглероден оксид и никел. Сградният сектор допринася в ...
 

Енергийна ефективност в стоманодобива

Енергийна ефективност в стоманодобива

... , което, от своя страна, свежда до минимум емисиите на азотни оксиди. В случай че налягането в пещта е по-ниско ...
 

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

... , например понижения в концентрациите на въглероден диоксид, азотни оксиди и фини прахови частици (ФПЧ2,5) в ... енергийни потребности, отделянето на емисии от въглероден диоксид, азотни оксиди и множество летливи вещества – метали, продукти на ...
 

Дизелови и газови електрогенератори

Дизелови и газови електрогенератори

... петролните горива и въглищата емисиите на серни, азотни и въглеродни оксиди (парникови газове) при газовите генератори са много ... редукция (Selective Catalytic Reduction – SCR), намаляват азотните оксиди в изпускателната система с до 80%. Чрез тази ...
 

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

Интегриране на ВЕИ в зарядна инфраструктура за електромобили

... основните им предимства са това, че не отделят CO2, азотни оксиди (NOx) и други замърсители и че не са източник ...
 

Оптимизиране на системи за БГВ с кондензни котли

Оптимизиране на системи за БГВ с кондензни котли

... и въглероден диоксид, както и NO, NO2 и NO3 (азотни оксиди), тъй като азотът във въздуха се свързва с излишния ...
 

Отоплителни системи на биомаса

Отоплителни системи на биомаса

... се регулират от законодателството, са азотни и серни оксиди, както и въглероден диоксид. Емисиите на азотни оксиди могат да варират между 60 ... биомаса води до генерирането на ниски емисии на серни оксиди – около 20 mg/MJ. Емисиите на въглероден диоксид ...
 

Емисионен контрол при химична повърхностна обработка на метали и пластмаси

Емисионен контрол при химична повърхностна обработка на метали и пластмаси

... газ могат да се отделят и вредни вещества, например азотни оксиди, флуороводород и хлороводород, както и аерозоли, съдържащи основи, ... пластмаси и метали обикновено се отделят малки количества азотни оксиди. Това е характерно за процесите на байцване и ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top