Намерено в статии: 42

Нискоемисионни горелки Weishaupt за NOx < 30 mg/kWh с обхват на мощност до 23 MW - съвместими с най-строгите екологични изисквания

Нискоемисионни горелки Weishaupt за NOx < 30 mg/kWh с обхват на мощност до 23 MW - съвместими с най-строгите екологични изисквания

... на пламъка под 1200°C и възпрепятства образуването на азотни окиси. По този начин стойности на NOx под 30 mg ...
 

Мажещи вещества за направляващи на металорежещи машини с ЦПУ

Мажещи вещества за направляващи на металорежещи машини с ЦПУ

... маслото, образуването в него на неразтворими вещества като окиси, карбиди и смоли, които постепенно и необратимо ... висок вискозитетен индекс, пълно отсъствие на серни и азотни съединения, ниска изпаряемост, много добри нискотемпературни свойства, ...
 

Съвременна европейска регулация за помпи

... емисии на CO2, и намаление на годишните емисии на азотни окиси (SOx) с около 270 хил. тона. Първата такава рамкова ...
 

Кондензни котли

Кондензни котли

... подгряването на вода, нива на шума и емисии на азотни окиси. На практика много нискоефективни конвенционални отоплителни технологии вече няма ...
 

Съвременни решения за контрол на киселинните дъждове

Съвременни решения за контрол на киселинните дъждове

... индустриални производства, за които е характерно отделянето на серни окиси, води до намаляване на локалното замърсяване на въздуха, ... газове обратно в двигателя, за да изгори излишните азотни оксиди. Този процес често се причислява на каталитичните ...
 

Роберт Бош: Директивата за екодизайн на отоплителни котли е най-значимата промяна на пазара досега

Роберт Бош: Директивата за екодизайн на отоплителни котли е най-значимата промяна на пазара досега

... вода, за ниво на шума, по отношение емисиите на азотни окиси, както и нови изисквания към продуктовата информация. Обхват на ... емисии на CO2, и намаление на годишните емисии на азотни окиси с около 270 хил. тона SOx - еквивалент в сравнение ...
 

Мониторинг и контрол на замърсяването на въздуха

... , алдехиди, радиоактивни вещества и тежки метали, серен диоксид, азотни оксиди, прах и др. Замърсяването на въздуха има многобройни ... спектрометричен метод е стандартен метод за измерване на въглеродни окиси съгласно Наредба № 12 от 15. 07. 2010 г ...
 

Решения за енергийна ефективност на горелки

... в които се съдържат вредни за атмосферата въглеродни и азотни окиси, получени при непълното изгаряне на горивото в горивната камера ... да постигне изгаряне на горивото без отделяне на въглеродни окиси. Тъй като смесването на молекулите на горивото и на ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top