Намерено в статии: 29

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

ОВК системи в инсталации за третиране на отпадъчни води

... значителни вариации в условията на околната среда. Системите за адсорбция с активен въглен са най-простото решение за контрол ...
 

Свръхтънки слоеве ръжда генерират електричество от протичаща върху тях вода

Свръхтънки слоеве ръжда генерират електричество от протичаща върху тях вода

... на електрическа енергия, е сложен и включва процеси на адсорбция и десорбция на йони. Най-просто може да бъде ...
 

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

... бъдат възстановени чрез хидролиза, дестилация, различни форми на екстракция, адсорбция, йонообмен, изпарение, кристализация, изсушаване и ензимно третиране. През последните ...
 

Газоочистване в индустрията

Газоочистване в индустрията

... ), се контролират чрез три основни техники – абсорбция, адсорбция и изгаряне. Тези методи могат да бъдат прилагани поотделно ... до генерирането на милиони тонове утайка всяка година. Адсорбция За разлика от абсорбцията, при адсорбцията газообразните ...
 

Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

... и гъвкавост, удължение, твърдост на натиск, свиваемост, адсорбция на влага, температура на топлинна деформация (HDT), точка ... добър индикатор за еластичен и мек материал. Водна адсорбция. При нагряване над определен температурен праг – обикновено ...
 

Управление на емисии при производството на цимент

Управление на емисии при производството на цимент

... циментовата индустрия за тяхното улавяне може да се приложи адсорбция с активен въглен. Емисии на PCDD/F Циментовите ... възможност за улавянето на емисиите на метали е посредством адсорбция с активен въглен. Полулетливите метали кондензират като фини ...
 

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

... в окислителна канавка и др.) и третични (мембранни технологии, адсорбция, окислителна техника, електролитно утаяване и фракциониране на пяната, електрохимични ...
 

Гравитачна филтрация на отпадъчни води

Гравитачна филтрация на отпадъчни води

... гранулиран материал. Процесът включва филтриране, утаяване и адсорбция. Важна роля за успешното филтриране на частиците ... (отлагане на частиците върху филтърния материал) и адсорбция (адсорбиране на примесите върху повърхността на материала). Всеки ...
 

Резултати от търсене на адсорбция Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top