Намерено в статии: 31

Газоочистване в индустрията

Газоочистване в индустрията

Материалът разглежда основните методи за пречистване на генерираните от различни промишлени предприятия емисии на газообразни замърсители и прахови частици, които осигуряват постигане на нормативно определените допустими концентрации
 

Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

... различните видове пречиствателни съоръжения, основаващи се на метода на абсорбция. ...
 

Измерване концентрацията на прах във въздуха

Измерване концентрацията на прах във въздуха

Поддържането на качеството на атмосферния въздух е едно от най-големите предизвикателства пред обществото днес. Източниците на замърсяване са много, като повечето са антропогенни.
 

ЕнергоСервиз организира шеста годишна среща за инженерно осигуряване на системи за управление и контрол в АЕЦ

... работен принцип се основава на определянето на скоростта на абсорбция на неутрони през изотоп 10B. Програмата продължи с представяне ...
 

Безжични датчици за течове на газ

... следи за концентрацията на газа на принципа на инфрачервената абсорбция. Газове като метана поглъщат инфрачервената светлина при определени дължини ...
 

Обезсоляване на нефт

... , калций и магнезий. При тази техника се използва атомна абсорбция или индуктивно свързана плазма, а методът е точен и ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top