Намерено в статии: 52

Промишлена газопроводна инфраструктура

Промишлена газопроводна инфраструктура

... е непрактично. При наличие на сероводород обикновено се прилага абсорбция в аминен разтвор, като този процес е най- ... прилагат и други технологии – карбонатни процеси, абсорбция в твърд слой и физическа абсорбция. В природния газ обикновено се съдържат ...
 

Газоочистване в индустрията

Газоочистване в индустрията

... да се класифицира улавянето на въглероден диоксид. Абсорбция В контекста на газоочистването в индустрията абсорбцията ... системи абсорбентът е суха пулверизирана вар. След абсорбция твърдите частици се отстраняват посредством ръкавни филтри. Сухите ...
 

Прахоулавяне

Прахоулавяне

... (с изключение на живак). В комбинация със системи с абсорбция и инжектиране на варно мляко могат да послужат и ...
 

Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици

Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици

... са определяне на непрозрачност, разсейване на светлината, бета абсорбция, наелектризиране на сондите. PM CEMS, базирани на ... сигнал на инструмента с ръчни гравиметрични измервания. Бета абсорбция. β-измервателните уреди са единствените системи, които ...
 

Покрития за подземни водопроводи

Покрития за подземни водопроводи

... повърхността, солите, особено хлоридите и сулфатите, могат да предизвикат абсорбция на вода чрез осмоза, което води до образуване на ...
 

ЕнергоСервиз организира шеста годишна среща за инженерно осигуряване на системи за управление и контрол в АЕЦ

ЕнергоСервиз организира шеста годишна среща за инженерно осигуряване на системи за управление и контрол в АЕЦ

... работен принцип се основава на определянето на скоростта на абсорбция на неутрони през изотоп 10B. Програмата продължи с представяне ...
 

Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

... във вода като алкохоли, ацетон или формалдехид. Прилагането на абсорбция като първична контролна техника за органични пари зависи от ... и по-ниски температури. Предимства и недостатъци Процесът на абсорбция е свързан с редица предимства, сред които са: ...
 

Келдал апарати - определяне на азот във води

Келдал апарати - определяне на азот във води

... протеини, карбамид или амини, които имат различни механизми на абсорбция. Азотни съединения се използват и в други индустриални сектори ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top