Намерено в статии: 7

Новости в термообработката и повърхностните обработки

Новости в термообработката и повърхностните обработки

В зависимост от изискванията към компонентите термичните процеси могат да бъдат манипулирани така, че крайният продукт да се характеризира с различни свойства в отделните си части Манган-борните стомани постигат изключително висока якост след горещо ...
 

Повърхностна обработка на метали

Повърхностна обработка на метали

Повърхностната обработка на метали обхваща широк кръг от индустриални процеси за предварително третиране на материала или крайно обработване на готовото изделие с цел постигане на даден ефект. Металните повърхности се подлагат на финишна обработка ...
 

Механична обработка на компоненти за медицински изделия

Механична обработка на компоненти за медицински изделия

Обработката на детайли със сложна геометрия и фини повърхности е често срещана в аерокосмическия и автомобилния сектор, но производството на медицински изделия задава още по-високи изисквания към технологиите, определящи качеството, прецизността и ...
 

Perkin Elmer предлага ефективна работа при минимални разходи за анализ и поддръжка

Perkin Elmer предлага ефективна работа при минимални разходи за анализ и поддръжка

Постоянно променящите се регулации и появата на нови замърсители са предизвикателства за лабораториите, в които се извършва анализ на води. Следенето на характеристиките на водата е пряко свързано с качеството на храната и здравето на хората. ...
 

Обработка на утайки от промишлени отпадни води

Обработка на утайки от промишлени отпадни води

Пречистването на отпадните води в пречиствателните станции неизменно е съпроводено с образуването на голямо количество утайки. Поради силната концентрация на замърсяващи вещества в тях се препоръчва те да бъдат подложени на допълнителна обработка с ...
 

Пречистване на отпадни води

Характеристики на процеса на анаеробно стабилизиране на утайките и съоръжения за провеждането му Уважаеми читатели, в последния ни брой от миналата година бе поместен редакционен материал, посветен на стабилизирането на утайките, отделяни в процеса ...
 

Пречистване на отпадни води

Пречистване на отпадни води

Видове утайки, същност и приложна област на методите за обработването им Всеки у нас знае, че страната ни е далеч от необходимия брой пречиствателни станции. Поне що се отнася до европейските разбирания. Това е и причината за огромния интерес към ...
 

Новости в термообработката и повърхностните обработки

Новости в термообработката и повърхностните обработки

В зависимост от изискванията към компонентите термичните процеси могат да бъдат манипулирани така, че крайният продукт да се характеризира с различни свойства в отделните си части Манган-борните стомани постигат изключително висока якост след горещо ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на Хрома Намерено в справочници: 1

Хрома

Продажба и сервиз на лабораторна апаратура и реактиви. Хроматографско и спектрометрично оборудване. Обучение. Развойна дейност. Проекти за ВЕИ, подстанции, SCADA системи и др. още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2022 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top