Намерено в статии: 6

Повърхностна обработка на метали

Повърхностна обработка на метали

... генерира голямо количество отпадъчна топлина, която изгаря никела и хрома в стоманата. Това може да окаже крайно негативен ефект ...
 

Механична обработка на компоненти за медицински изделия

Механична обработка на компоненти за медицински изделия

... като е по-малко устойчива на корозия от кобалт-хрома или титана. Прътовият материал, кованите заготовки и отливките обикновено ...
 

Perkin Elmer предлага ефективна работа при минимални разходи за анализ и поддръжка

Perkin Elmer предлага ефективна работа при минимални разходи за анализ и поддръжка

... . Като представител на Perkin Elmer за България, Хрома ООД предлага инструментите и експертизата за ефективното определяне ... в масспектрометрията. Освен продуктите на Perkin Elmer, Хрома ООД доставя лабораторно оборудване и от други европейски ...
 

Обработка на утайки от промишлени отпадни води

Обработка на утайки от промишлени отпадни води

... цианиди, роданиди, феноли, както и съединения на арсена, хрома, медта, оловото, никела и други, които също се ... вторични суровини. Съдържанието на съединения на желязото, алуминия, хрома, медта, от своя страна благоприятства процеса на обезводняване и ...
 

Пречистване на отпадни води

... прекратяването им. Съдържанието на вещества, като ПАВ, съединения на хрома, йони на тежките метали, арсен и други, също пречат ...
 

Пречистване на отпадни води

Пречистване на отпадни води

... на токсично действащи вещества, като цианиди, роданиди, съединения на хрома, арсена, никела и др., биологичните процеси могат да бъдат ...
 

Повърхностна обработка на метали

Повърхностна обработка на метали

... генерира голямо количество отпадъчна топлина, която изгаря никела и хрома в стоманата. Това може да окаже крайно негативен ефект ...
 

Механична обработка на компоненти за медицински изделия

Механична обработка на компоненти за медицински изделия

... като е по-малко устойчива на корозия от кобалт-хрома или титана. Прътовият материал, кованите заготовки и отливките обикновено ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на Хрома Намерено в справочници: 1

Хрома

Продажба и сервиз на лабораторна апаратура и реактиви. Хроматографско и спектрометрично оборудване. Обучение. Развойна дейност. Проекти за ВЕИ, подстанции, SCADA системи и др. още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top