Намерено в статии: 28

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

... отпадъци" по оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." (ОПОС), на обща стойност 9 023 913,84 лв. Друг ... действие към същата за периода 2018-2023 г." по ОПОС 2014-2020 г., като общината е допустим бенефициент по ...
 

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ

... Павликени", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" (ОПОС). Общата стойност на проекта е над 30,9 млн ... управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)", финансиран по ОПОС 2007-2013. Общата стойност на проекта е близо 39 ...
 

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективност

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективност

... на Кохезионния фонд на ЕС и държавния бюджет чрез ОПОС 2007-2013 г. В рамките на проекта за 3 ...
 

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

... 2564,70 м водопровод. Общата стойност на проекта по ОПОС 2007-2013 г. е над 12,7 млн. лв ...
 

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общини

Предстои актуализация на програмите за КАВ в няколко общини

... на атмосферния въздух. Освен тези 3 млн. лв., по ОПОС 2014-2020 има предвиден ресурс от 115 млн. лв ...
 

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

... Жаклина Методиева, държавен експерт, отдел “Програмиране и планиране”, ГД “ОПОС”, Министерство на околната среда и водите. Темата на третия ...
 

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

118 общини могат да кандидатстват за финансиране за компостиращи инсталации

... предложения по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС) всяко РСУО определя водеща община, а останалите общини в ... на МОСВ през първия програмен период със средства по ОПОС 2007-2013 г. са изградени 18 Регионални системи за ...
 

София с реконструкции по ВиК мрежа, финансирани от ОПОС и МОСВ

... : новина София с реконструкции по ВиК мрежа, финансирани от ОПОС и МОСВ
 

Резултати от търсене на ОПОС Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top