Резултати от търсене на: Национален план за управление на отпадъците

Намерено в статии: 7

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

... елементи от Националния план за управление на отпадъците във Франция. Той се базира предимно на концепцията за кръгова икономика, благодарение на което количеството на отпадъците в страната е ...
 

БАР отчита спад в количеството образувани производствени отпадъци

... количество на образуваните отпадъци в страната следва тенденция към намаляване, сочат данни от проучвания във връзка с разработването на Националния план за управление на отпадъците
 

МОСВ, Александър Иванов: Търсят се екологични и икономически целесъобразни алтернативни решения за оползотворяване на утайки

... прилагане на законодателството в областта на управление на отпадъците и по-точно - управлението на утайки от ПСОВ, Министерството на околната среда и водите разработи Национален план за управление на утайки ...
 

АСЕКОБ, Николай Сиджимов: Необходима е прозрачност в управлението на отпадъците на всички нива

АСЕКОБ, Николай Сиджимов: Необходима е прозрачност в управлението на отпадъците на всички нива

... Британската агенция за международно развитие (DFID), Института за управление на отпадъците (UK) и фирма ENTEC си партнирахме по проект за усъвършенстване на системите за управление на отпадъците на общинско ниво ...
 

БГ Еко Проджект: Българските биоинсталации

БГ Еко Проджект: Българските биоинсталации

... Арсов в доклад към ""Национален план за отстраняване на утайки от градски ПСОВ ... за управление на органични отпадъци ""beVermi"" е българска патентована биоинсталация за оползотворяване на ... аналог на природния хумус. Утайките и отпадъците се ...
 

Принципи при управлението на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци в България

... представлява основен национален документ, който формулира политиката и принципите за безопасното управление на дейностите в областта. Той включва стратегически план за осъществяване на всички задачи ...
 

BREEAM – първият метод за устойчиво строителство

BREEAM – първият метод за устойчиво строителство

... на алтернативни методи за транспорт). По отношение на влаганите ресурси и материали са въведени други два критерия: вода (мониторинг и управление на консумацията на ...
 

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

Проведоха се четирите семинара в рамките на конкурса Екообщина 2017

... елементи от Националния план за управление на отпадъците във Франция. Той се базира предимно на концепцията за кръгова икономика, благодарение на което количеството на отпадъците в страната е ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top