Резултати от търсене на: Мрежа на водните регулатори в Европа

Намерено в статии: 6

Интегрални схеми за безжични сензори

Интегрални схеми за безжични сензори

... разместване на сензорите в изградена мрежа, което ... на IS до няколко mA (съществуват WS, в които той е няколко десетки nA ... в един или повече нелицензирани обхвата, като в Европа ... V, 2,3 V или 3,3 V чрез подходящо свързване на предвиден за това извод на ...
 

Електрозадвижвания средно напрежение – част 1

Електрозадвижвания средно напрежение – част 1

... с промяна на нивото на напрежение. Избор на ниво на напрежение Стандартните нива на напрежение, използвани в електрозадвижването в Европа, са: 400 V (НН), 690 V (НН), 3 ...
 

Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар

Изграждане на частична канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Нови пазар

... системи, намиращи се на север от града. Водните количества от водоизточниците постъпват в черпателен водоем с V = 50 м3 до ... да спира водата на големи райони от града. По съществуващата мрежа няма автоматични въздушници и регулатори на налягане. За град ...
 

Индустриален семинар на Шнайдер Електрик България

Индустриален семинар на Шнайдер Електрик България

... презентацията на новите честотни регулатори за помпи ... на решения в Европа, на квалифицираните хора, на политическата стабилност и привлекателния данъчен климат. По отношение на електроразпределението и автоматизацията Шнайдер Електрик е изградил мрежа ...
 

Продукти и решения за химическата промишленост

Продукти и решения за химическата промишленост

... в дълбочина на проводими и непроводими проби или слоеве. Измерва химичния състав – O, H, Ca, Na ... Европа те са сертифицирани по ATEX. Широко приложение в ... / 2-10 V. Обхватът на NEMO N-Ipos ... за различни флуиди, регулатори на налягане, различни видове ...
 

Енергийноефективни сгради

... на биогорива и на други възобновяеми горива в транспорта. През 2007 г. влезе в сила и европейската програма Нова интелигентна енергия - Европа ... електроснабдителна мрежа. Приема ... На практика, на определена дълбочина в земните пластове и във водните ...
 

Интегрални схеми за безжични сензори

Интегрални схеми за безжични сензори

... разместване на сензорите в изградена мрежа, което ... на IS до няколко mA (съществуват WS, в които той е няколко десетки nA ... в един или повече нелицензирани обхвата, като в Европа ... V, 2,3 V или 3,3 V чрез подходящо свързване на предвиден за това извод на ...
 

Електрозадвижвания средно напрежение – част 1

Електрозадвижвания средно напрежение – част 1

... с промяна на нивото на напрежение. Избор на ниво на напрежение Стандартните нива на напрежение, използвани в електрозадвижването в Европа, са: 400 V (НН), 690 V (НН), 3 ...
 

Резултати от търсене на Мрежа на водните регулатори в Европа Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top